Câu 1

1. Lý thuyết

Quảng Cáo

– Từ nhiều nghĩa là từ có 1 nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.

– Một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật , hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm ( về sự vật, hiện tượng ) có trong thực tế thì từ ấy gọi là từ nhiều nghĩa.

Quảng Cáo

VD1 :

Xe đạp: chỉ loại xe người đi, có 2 bánh, dùng sức người đạp cho quay bánh. Đây là nghĩa duy nhất của từ xe đạp.Vậy từ xe đạp là từ chỉ có một nghĩa .

Quảng Cáo

VD2: Với từ “Ăn’’:

Ăn cơm : cho vào cơ thể thức nuôi sống ( nghĩa gốc).

Ăn cưới : Ăn uống nhân dịp cưới.

Da ăn nắng : Da hấp thụ ánh nắng cho thấm vào , nhiễm vào.

Ăn ảnh : Vẻ đẹp được tôn lên trong ảnh.

Tàu ăn hàng : Tiếp nhận hàng để chuyên chở.

Sông ăn ra biển : Lan ra, hướng đến biển.

Sơn ăn mặt : Làm huỷ hoại dần từng phần.

…..

Như vậy, từ “Ăn” là một từ nhiều nghĩa .

*Nghĩa đen : Mỗi từ bao giờ cũng có một nghĩa chính , nghĩa gốc và còn gọi là nghĩa đen. Nghĩa đen là nghĩa trực tiếp, gần gũi, quen thuộc, dễ hiểu ; nghĩa đen không hoặc ít phụ thuộc vào văn cảnh.

* Nghĩa bóng : Là nghĩa có sau ( nghĩa chuyển, nghĩa ẩn dụ ), được suy ra từ nghĩa đen. Muốn hiểu nghĩa chính xác của một từ được dùng, phải tìm nghĩa trong văn cảnh.

– Ngoài ra , cũng có một số từ mang tính chất trung gian giữa nghĩa đen và nghĩa bóng, đang chuyển dần từ nghĩa đen sang nghĩa bóng.

VD : – Tôi đi sang nhà hàng xóm.

Đi : (Người ) tự di chuyển từ nơi này đến nơi khác , không kể bằng cái gì. Nghĩa này của từ đi không hoàn toàn giống nghĩa đen (hoạt động của 2 bàn chân di chuyển từ nơi này đến nơi khác ). Nhưng nó vẫn có mối quan hệ với nghĩa đen ( di chuyển từ nơi này đến nơi khác ). Gặp những trường hợp này, ta cũng xếp là từ mang nghĩa bóng (nghĩa chuyển ) )

* Lưu ý :

Khi làm những bài tập về giải nghĩa từ, các em cần mô tả chính xác khái niệm được từ hiển thị.

VD : – Bãi biển : Bãi cát rộng, bằng phẳng ở ven biển sát mép nước.

Tâm sự : Thổ lộ tâm tư thầm kín của mình với người khác.

Bát ngát : Rộng và xa đến mức nhìn như không thấy giới hạn.

Tuy nhiên, đôi khi cũng có thể giải thích một cách nôm na, mộc mạc nhưng cũng vẫn phải đúng nghĩa .

VD :

Tổ quốc : Đất nước mình.

– Bài học : Bài HS phải học.

Bãi biển : Bãi cát ở vùng biển .

Bà ngoại : Người sinh ra mẹ .

Kết bạn : Làm bạn với nhau.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

– ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *