Lưu ý: 

The 3:30 show (buổi chiếu phim lúc 3:30) Phim được chiếu vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Điều này đề cập rằng phim bắt đầu vào lúc 3:30. Chú ý nhấn mạnh vào 3:30.

Enjoy the movie! Chú ý cách mà ngữ điệu lên giọng ở movie. Điều này được nói theo một cách thân thiện và được theo sau bởi dấu chấm than.

Would you mind (Bạn có phiền) là một cách hỏi lịch sự cho “Would you mind if I” (Bạn có phiền nếu tôi) theo sau là động từ kết thúc với “ed

Ví dụ: Would you mind if I opened the window? (Bạn có phiền nếu tôi mở cửa sổ?).

• Moving over one (Di chuyển qua một ghế). Ở đây “one” là rút gọn của “one seat“.

• No, not at all (Không sao đâu) là một cách nói của “No, I don’t mind” (Không, tôi không phiền) hoặc “I will be glad to” (Tôi vui).

Các bạn hãy theo dõi hội thoại dưới đây để biết thêm về cách dùng của những câu nói ở rạp chiếu phim nhé:

Dialogue:

BOB: We’d like two tickets for the 3:30 show, please.
Chúng tôi muốn có hai vé cho buổi chiếu phim lúc 3:30.

TICKET SALES: Here you go. Enjoy the movie! 
Của bạn đây. Chúc bạn xem phim vui vẻ! 

[Inside the theater]
(Bên trong rạp chiếu phim)

BOB: Would you mindmoving over one, so my friend and I can sit together?
Bạn có phiền khi di chuyển qua 1 ghế không, để bạn của tớ và tớ có thể ngồi cạnh nhau?

WOMAN: No, not at all.
Không sao đâu.

BOB: Thanks a lot!
Cảm ơn bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *