Thông thường tính từ thường đi sau các mạo từ a/an.
Ví dụ:
She has a beautiful voice. (Cô ấy có giọng hát rất hay.)
My house has a big garden. (Nhà tôi có một khu vườn rộng.)

Nhưng khi đứng sau các từ AS, HOW, SO, TOO, THIS, THAT mà mang nghĩa “rất, quá“, thì tính từ lại đứng trước mạo từ a/an theo như cấu trúc sau:
as/ how/ so/ too/ this/ that + tính từ (adjective) + a/an + danh từ (noun)
Ví dụ:
She has as good a voice as you. (Cô ấy cũng có giọng nói hay như bạn vậy.)
How good a pianist is he? (Anh ấy là một người nghệ sĩ piano giỏi đến cỡ nào?)
It was so cold a day that I could hardly work. (Hôm đó là một ngày lạnh đến mức mà tôi hầu như không thể làm việc được.)
She is too polite a person to refuse. (Cô ấy là một người quá lịch sự đến mức không thể từ chối được.)
I couldn’t affort that big a car. (Tôi không có đủ tiền để có thể mua được chiếc xe lớn như thế.)

Khi không có mạo từ a/an thì không áp dụng cấu trúc trên.
Ví dụ:
KHÔNG DÙNG: I like your so beautiful country.
Thay vào đó có thể dùng: I like your country. It’s so beautiful. (Tôi thích đất nước bạn. Nó thật đẹp.)

KHÔNG DÙNG: They are too kind girls to refuse.
Thay vào đó có thể dùng: Those girls are too kind to refuse. (Những cô gái đó quá tốt bụng đến mức không thể từ chối được.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *