Thư Ý định

Khái niệm

Thư Ý định trong tiếng Anh là Letter of Intent, viết tắt là LOI.

Quảng Cáo

Thư Ý định còn được gọi theo nhiều cách như Ý định thư, thư diễn tả ý định, thư mục đích.

Thư Ý định (LOI) là một văn bản diễn tả ý định của người kí tên trong bức thư đi vào một hợp đồng chính thức, đặc biệt trong sắp xếp công việc kinh doanh hoặc thanh toán thương mại.

Quảng Cáo

LOI thường dùng trong những tình huống trong đó một bên đang bán doanh nghiệp hay phương tiện kinh doanh cho bên kia.

Nhưng LOI có thể cũng được dùng để phác họa mối quan hệ trong hợp đồng giữa hai bên nhà cung cấp và khách hàng.

Quảng Cáo

Vì vậy, trong từng lĩnh vực, LOI có ý nghĩa khác nhau.

Trong đầu tư, LOI là bức thư phác họa ý định của một doanh nghiệp để tiến tới sát nhập hay mua đứt một doanh nghiệp khác. Trong khu vực thương mại, LOI, nói chung, là văn bản tóm tắt các thành phần chính của một đề nghị kinh doanh, gồm giá mua bán, phương thức thanh toán, ngày tháng để ký và kết thúc thương vụ.

LOI cũng được dùng để phát họa những kì vọng giữa những nhà cung cấp và khách hàng.

Mặc dầu trong trường hợp này, LOI là một hướng dẫn hơn là một hợp đồng nhưng nó có thể thảo luận tất cả các khía cạnh của quan hệ. Chẳng hạn, nhà cung cấp ràng buộc duy trì đủ hàng tồn kho sản phẩm và nguyên liệu, chi tiết đặt hàng, phương thức vận chuyển, vận đơn và thủ tục giao hàng, xử lí trong trường hợp giá thay đổi, phân bổ trách nhiệm trong các khu vực như chất lượng nguyên liệu và sự xác nhận, các nỗ lực để giảm thiểu chi phí, thời hạn hợp đồng.

(Theo TBKTSG Online, Võ Đắc Khôi – Chuyên viên Trung tâm Thông tin Tư liệu, Lãnh sự quán Mỹ TP HCM)

Vai trò của LOI

LOI rất có lợi vào ban đầu, khi hai bên được tập hợp lại để giải quyết các vấn đề rộng lớn trước khi các điểm giao dịch chính xác hơn được giải quyết. LOI thường bao gồm các điều khoản qui định rằng một thỏa thuận chỉ có thể được thực hiện nếu tài chính được bảo đảm bởi một hoặc cả hai bên, hoặc một thỏa thuận có thể bị phá vỡ nếu giấy tờ không được kí vào một ngày nhất định.

LOI có thể được lặp đi lặp lại một cách tự nhiên. Một bên có thể trình bày LOI mà bên kia có thể phản đối phiên bản LOI đã điều chỉnh đó hoặc soạn thảo một tài liệu mới hoàn toàn. Lí tưởng nhất là vào thời điểm cả hai bên cùng nhau hợp thức hóa một thỏa thuận, sẽ không có bất ngờ nào từ hai phía.

Nhiều LOI còn bao gồm cả NDA (thỏa thuận bảo mật thông tin), trong đó qui định theo hợp đồng các thành phần của thỏa thuận mà cả hai bên đồng ý giữ bí mật và những chi tiết nào có thể được chia sẻ công khai. Nhiều LOI cũng có các điều khoản cấm trưng cầu, cấm một bên lôi kéo nhân viên của bên kia.

Mục đích

LOI có thể được sử dụng bởi các bên khác nhau cho nhiều mục đích. Các bên có thể sử dụng LOI để phác thảo một số điều khoản cơ bản, cơ bản của thỏa thuận trước khi họ đàm phán và hoàn thiện tất cả các điểm cụ thể và chi tiết. Hơn nữa, LOI có thể được sử dụng để báo hiệu rằng hai bên đang đàm phán một thỏa thuận như sáp nhập hoặc liên doanh (Joint Venture).

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

(Theo Investopedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *