Lưu ý

* What seems to be the problem? có cách diễn đạt khác là What is the problem?. Chú ý ngữ điệu đi xuống ở cuối câu. Khi hỏi câu hỏi này, bác sĩ muốn một câu trả lời chứa thông tin cụ thể chứ không phải câu trả lời “Có/Không”.
* Well được dùng để mở đầu câu nói. Nguyên âm được phát ấm nghe giống với “Weeeeell…”. Bạn có thể sử dụng “Well” để kéo dài thời gian khi đang nghĩ về điều bạn muốn nói tiếp theo.
* A bad cough… a sore throat … a headache: Chú ý luôn dùng mạo từ “a” trước mỗi triệu chứng.
* About được dùng với nghĩa “nhiều hơn hoặc ít hơn”. Ở đây nó được sử dụng để diễn tả sự ước lượng về thời gian.
* Take aspirin … get rest … Make sure … Call me: Chú ý rằng ở đây bác sĩ sử dụng thì đơn giản để đưa ra lời chỉ dẫn. Đây là dạng mệnh lệnh của động từ.
* Still sick đồng nghĩa với “continue to be sick.”

Các bạn hãy theo dõi hội thoại dưới đây để biết thêm về cách dùng những cấu trúc trên khi đến gặp bác sĩ.

Dialogue

DOCTOR: What seems to be the problem?
Bác sĩ: Bác gặp vấn đề gì vậy?
CATHY: Well, I have a bad cough and a sore throat. I also have a headache.
Cathy: Ồ, tôi bị ho nặng và đau họng. Tôi cũng thấy đau đầu nữa.
DOCTOR: How long have you had these symptoms?
Bác sĩ: Bác đã có những triệu chứng trên bao lâu rồi?
CATHY: About three days now. And I’m really tired, too.
Cathy: Đến nay khoảng 3 ngày rồi. Và tôi cũng rất mệt nữa.
DOCTOR: Hmm. It sounds like you’ve got the flu. Take aspirin every four hours and get plenty of rest. Make sure you drink lots of fluids. Call me if you’re still sick next week.
Bác sĩ: Hmm. Có vẻ như bác đã bị cảm cúm rồi. Hãy uống thuốc aspirin mỗi 4 tiếng và nghỉ ngơi thật nhiều. Đảm bảo rằng bác sẽ uống nhiều chất lỏng. Hãy gọi cho tôi nếu tuần tới bác vẫn còn ốm nhé.
CATHY: OK, thanks.
Cathy: Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *