Thâm canh lao động so với thâm dụng vốn

Thâm dụng vốn và thâm dụng lao động là các loại phương thức sản xuất được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Việc một ngành hoặc công ty thâm dụng vốn hay thâm dụng lao động phụ thuộc vào tỷ lệ vốn so với lao động cần thiết trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Trong khi thâm dụng vốn đắt hơn và đòi hỏi đầu tư vốn cao hơn, sản xuất thâm dụng lao động đòi hỏi nhiều lao động đầu vào hơn và đòi hỏi đầu tư cao hơn vào đào tạo và giáo dục người lao động. Bài báo cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về từng loại hình sản xuất và chỉ ra sự khác biệt chính giữa sản xuất thâm dụng vốn và thâm dụng lao động.

Quảng Cáo

Chuyên sâu vốn là gì?

Thâm dụng vốn là hoạt động sản xuất đòi hỏi đầu tư vốn cao hơn như nguồn lực tài chính, máy móc phức tạp, máy móc tự động hóa nhiều hơn, thiết bị mới nhất, v.v. Các ngành thâm dụng vốn đặt ra các rào cản gia nhập cao hơn vì chúng đòi hỏi đầu tư nhiều hơn vào thiết bị và máy móc để sản xuất hàng hóa và các dịch vụ. Một ngành, công ty hoặc doanh nghiệp được coi là thâm dụng vốn khi xét đến lượng vốn cần thiết so với lượng lao động cần thiết. Các ví dụ điển hình về các ngành thâm dụng vốn bao gồm ngành lọc dầu, ngành viễn thông, ngành hàng không và các cơ quan vận tải công cộng duy trì đường bộ, đường sắt, xe lửa, xe điện, v.v.

Quảng Cáo

Lao động chuyên sâu là gì?

Thâm dụng lao động là hoạt động sản xuất đòi hỏi lượng lao động đầu vào cao hơn để thực hiện các hoạt động sản xuất so với lượng vốn cần thiết. Ví dụ về các ngành thâm dụng lao động bao gồm nông nghiệp, nhà hàng, khách sạn, khai thác mỏ và các ngành khác đòi hỏi nhiều nhân lực để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Các ngành thâm dụng lao động phụ thuộc phần lớn vào công nhân và nhân viên của doanh nghiệp, đòi hỏi đầu tư và thời gian cao hơn để đào tạo và huấn luyện công nhân sản xuất hàng hóa và dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định. Sản xuất thâm dụng lao động cũng đòi hỏi nhiều thời gian hơn để hoàn thành một đơn vị sản xuất vì sản xuất nói chung diễn ra ở quy mô nhỏ.

Quảng Cáo

Thâm canh vốn so với thâm dụng lao động

Sản xuất thâm dụng vốn đòi hỏi nhiều máy móc, thiết bị và hệ thống sản xuất công nghệ phức tạp trong quá trình sản xuất. Sản xuất thâm dụng vốn đòi hỏi mức đầu tư cao hơn và lượng vốn và nguồn tài chính lớn hơn. Quá trình sản xuất thâm dụng vốn chủ yếu được tự động hóa và có thể tạo ra một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ. Do sản xuất thâm dụng vốn chủ yếu dựa vào máy móc và thiết bị, nên những ngành này đòi hỏi đầu tư dài hạn, với chi phí bảo dưỡng và khấu hao thiết bị cao. Trong một quá trình sản xuất thâm dụng vốn như vậy, việc tăng mức sản lượng có thể rất tốn kém vì điều này sẽ đòi hỏi đầu tư cao hơn vào máy móc và thiết bị đó.

Sử dụng nhiều lao động là nơi phần lớn hoạt động sản xuất được thực hiện bởi công nhân hoặc nhân viên. Có nghĩa là mức sản lượng sẽ ở quy mô nhỏ hơn nhiều so với một ngành thâm dụng lao động. Chi phí liên quan đến một đơn vị sản xuất sử dụng nhiều lao động sẽ là chi phí đào tạo và giáo dục nhân viên. Tuy nhiên, so với thâm dụng vốn, trong sản xuất thâm dụng lao động, việc tăng khối lượng đầu ra dễ dàng hơn vì không cần đầu tư lớn. Thay vào đó, thuê thêm công nhân, yêu cầu công nhân làm thêm giờ và thuê nhân viên tạm thời có thể tăng sản lượng trong ngắn hạn.

Sự khác biệt giữa thâm dụng vốn và thâm dụng lao động là gì?

• Thâm dụng vốn và thâm dụng lao động là các loại phương thức sản xuất được áp dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

• Sản xuất thâm dụng vốn đòi hỏi nhiều thiết bị và máy móc hơn để sản xuất hàng hóa; do đó, đòi hỏi một khoản đầu tư tài chính lớn hơn.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

• Thâm dụng lao động là hoạt động sản xuất đòi hỏi đầu vào lao động cao hơn để thực hiện các hoạt động sản xuất so với lượng vốn cần thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *