• 2019

Sự khác biệt giữa mã SWIFT và mã IFSCSWIFT là viết tắt của Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu, là một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác, hoàn toàn thuộc sở hữu của các ngân hàng thành viên. Mã SWIFT được sử dụng khi việc chuyển tiền giữa hai ngân hàng diễn ra trên phạm vi quốc tế. Đây là một hệ thống chuyển tin nhắn điện tử, truyền tải các tin nhắn theo định dạng được xác định trước, ở bất cứ đâu trên thế giới và khi giao dịch xảy ra.

Mặt khác, mã IFSC được sử dụng khi chuyển tiền giữa các ngân hàng diễn ra trong phạm vi địa lý của Ấn Độ. Đó là một mã chữ số, công nhận chi nhánh ngân hàng tham gia vào hệ thống chuyển tiền điện tử.

Quảng Cáo

Đây là hai mã nhận dạng duy nhất cần được đề cập tại thời điểm chuyển tiền kỹ thuật số. Có sự khác biệt đáng chú ý giữa mã SWIFT và mã IFSC được thảo luận trong đoạn trích bài viết này.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhMã SWiftMã IFSCViết tắt củaHiệp hội mã viễn thông tài chính liên ngân hàng trên toàn thế giới.Mã hệ thống tài chính Ấn ĐộÝ nghĩaMã nhận dạng được công nhận trên toàn thế giới được sử dụng tại thời điểm chuyển tín dụng quốc tế giữa các ngân hàng và cả khi có sự trao đổi tin nhắn giữa các ngân hàng là mã SWIFT.Một mã xác định rõ ràng một chi nhánh ngân hàng liên quan đến một hệ thống chuyển tiền điện tử ở Ấn Độ mã IFSC.Được phát triển bởiTổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI)Áp dụng đối vớiChỉ các ngân hàng kích hoạt SWIFT.Tất cả các chi nhánh ngân hàng ở Ấn Độ.Nhân vật8 hoặc 1111Học phíCaoTrên danh nghĩaTìm thấy trongTrang web của ngân hàng hoặc báo cáo tài khoản.Sổ séc chi nhánh ngân hàng và trang web của RBI.

Quảng Cáo

Định nghĩa mã SWIFT

SWIFT là một hình thức ngắn cho Hiệp hội Mã viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu. Mã nhận dạng duy nhất được gán cho một ngân hàng cụ thể để tiến hành chuyển tiền giữa các ngân hàng quốc tế. Hơn nữa, mã cũng được sử dụng khi có sự trao đổi tin nhắn giữa các ngân hàng.

Mã SWIFT được phân bổ cho tổ chức tài chính cũng như phi tài chính. Mã này là sự kết hợp của 8 hoặc 11 ký tự chữ và số. Các chi tiết của mã được cung cấp dưới đây.

Quảng Cáo

 • Bốn ký tự đầu tiên đại diện cho mã ngân hàng. (Chỉ chữ cái, tức là AAAA)
 • Hai ký tự tiếp theo đại diện cho mã quốc gia. (Chỉ chữ cái, tức là BB)
 • Tiếp theo, hai ký tự đại diện cho mã vị trí (chữ cái và chữ số, tức là 1C)
 • Ba ký tự cuối cùng là tùy chọn đại diện cho mã chi nhánh (chữ cái và chữ số (DDD)

Định nghĩa mã IFSC

Mã hệ thống tài chính Ấn Độ được gọi ngắn gọn là mã IFSC, là mã nhận dạng duy nhất được sử dụng để xác định chính xác chi nhánh ngân hàng tham gia hệ thống chuyển tiền kỹ thuật số như Chuyển tiền điện tử quốc gia (NEFT) và Giải quyết tổng thời gian thực (RTGS) ở Ấn Độ .

Mã này là sự kết hợp của 11 ký tự chữ và số có chi tiết được cung cấp dưới đây:

 • Bốn ký tự đầu tiên đại diện cho mã ngân hàng.
 • Ký tự thứ 5 là 0.
 • Sáu ký tự cuối cùng là mã chi nhánh.

Tất cả các chi nhánh ngân hàng trong nước đều được Ngân hàng Trung ương Ấn Độ gán một mã IFSC. Mã được sử dụng bởi các hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng để tiến hành thông báo đến chi nhánh ngân hàng tương ứng.

Sự khác biệt chính giữa mã SWIFT và mã IFSC.

Sự khác biệt quan trọng giữa mã SWIFT và mã IFSC được đề cập dưới đây:

 1. Mã SWIFT là từ viết tắt của Hiệp hội Mã viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu. Mã IFSC là viết tắt của Mã hệ thống tài chính Ấn Độ
 2. Mã SWIFT là mã được công nhận trên toàn cầu, được sử dụng tại thời điểm chuyển tín dụng quốc tế giữa các ngân hàng và cả khi có sự trao đổi tin nhắn giữa các ngân hàng. Mã IFSC là mã nhận dạng duy nhất của chi nhánh ngân hàng được sử dụng cho mục đích chuyển tiền kỹ thuật số.
 3. Mã SWIFT được phê duyệt bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) Ngược lại; Mã IFSC được phát triển bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).
 4. Chỉ những ngân hàng này mới có thể tham gia chuyển khoản ngân hàng quốc tế, được bật mã SWIFT. Trái ngược với, mã IFSC được cung cấp cho tất cả các chi nhánh ngân hàng Ấn Độ.
 5. Mã SWIFT bao gồm 8 hoặc 11 ký tự. Không giống như mã IFSC, bao gồm 11 ký tự.
 6. Trong chuyển tiền quốc tế (mã SWIFT), phí được tính cao hơn so với chuyển khoản quốc gia (mã IFSC).
 7. Bạn có thể tìm thấy mã SWIFT trên trang web của ngân hàng hoặc bảng sao kê tài khoản trong khi mã IFSC có thể được tìm thấy trong sổ séc chi nhánh ngân hàng và trang web RBI.

Phần kết luận

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Sự khác biệt cơ bản giữa hai mã này là mã SWIFT được sử dụng khi việc chuyển tiền giữa các ngân hàng diễn ra trên phạm vi quốc tế trong khi mã IFSC được sử dụng khi có chuyển khoản liên ngân hàng trên toàn quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *