Các sự khác biệt chính giữa endocytosis và endocytosis qua trung gian thụ thể là endocytosis là một cơ chế tế bào mà tế bào thu nhận các chất bên trong tế bào bằng cách hình thành các túi. Trong khi đó, endocytosis qua trung gian thụ thể là một dạng endocytosis trong đó các thụ thể nằm trên bề mặt tế bào được sử dụng để bắt giữ các phân tử đích cụ thể như chất chuyển hóa, kích thích tố, protein, Vân vân.

Nội bào là một quá trình tế bào giúp đưa các chất vào tế bào sống bằng cách xâm nhập màng của nó để tạo thành một túi. Thực bào, endocytosis qua trung gian thụ thể, và pinocytosis là ba hình thức của endocytosis. Pinocytosis là sự hấp thụ chất lỏng vào tế bào bằng cách nảy chồi của các túi nhỏ từ màng tế bào. Nội bào qua trung gian thụ thể là một quá trình hấp thụ các phân tử và vi rút cụ thể bên trong tế bào, nhận biết các phân tử bởi các thụ thể nằm trong màng tế bào và sau đó hình thành các túi nhỏ từ màng tế bào. Quá trình thực bào ăn các chất rắn lớn, chẳng hạn như các mảnh vụn tế bào, các mầm bệnh như vi khuẩn, tế bào chết, các hạt bụi, các hạt khoáng chất nhỏ, v.v., vào tế bào bằng cách hình thành các thực bào.

Quảng Cáo

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Endocytosis là gì 3. Nội bào sinh sản qua trung gian thụ thể là gì 4. Điểm giống nhau giữa Endocytosis và Receptor-Mediated Endocytosis 5. So sánh song song – Endocytosis vs Receptor-Mediated Endocytosis ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Endocytosis là gì?

Nội bào là một cơ chế tế bào giúp đưa các chất vào bên trong tế bào. Khi các vật liệu cần thiết đến gần màng sinh chất, màng sinh chất sẽ bao quanh và chuyển hóa chúng. Sau đó, nó nảy chồi bên trong tế bào, tạo thành một túi chứa những vật liệu đó. Có ba hình thức nội bào: thực bào, tiêu bào và nội bào qua trung gian thụ thể.

Quảng Cáo

Difference-Between-Endocytosis-and-Receptor-Mediated-Endocytosis.webp

Thực bào là quá trình đưa các chất rắn lớn như mảnh vụn tế bào, mầm bệnh như vi khuẩn, tế bào chết, các hạt bụi, các hạt khoáng nhỏ,… vào trong tế bào bằng cách hình thành các thực bào. Hầu hết các tế bào miễn dịch, bao gồm đại thực bào mô, bạch cầu trung tính và bạch cầu đơn nhân là những tế bào thực bào chuyên nghiệp. Nói chung, thực bào là một cơ chế bảo vệ tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập bằng cách nhấn chìm chúng vào thực bào và sau đó tiêu diệt chúng bên trong tế bào. Một hành động lytic xảy ra bên trong tế bào, nơi lysosome liên kết với phagosome và giải phóng các enzyme lytic để tiêu diệt mầm bệnh hoặc chất rắn bị nhận chìm bằng cách hình thành một phagolysosome.

Quảng Cáo

Pinocytosis là một dạng endocytosis khác, trong đó chất lỏng ngoại bào được đưa vào bên trong tế bào bằng cách hình thành các túi nhỏ. Các phân tử nhỏ lơ lửng trong dịch ngoại bào được vận chuyển qua cơ chế này. Pinocytosis không chọn lọc các phân tử để vận chuyển. Bất kể các phân tử nhỏ có trong nước đều bị pinocytosis ăn vào. Do đó, nó không được coi là một quá trình cụ thể. Nó cũng không phải là một quá trình hiệu quả. Tuy nhiên, pinocytosis diễn ra trong hầu hết các tế bào. Trên thực tế, pinocytosis là cơ chế vận chuyển phân tử điển hình trong tế bào gan, tế bào thận, tế bào mao mạch và tế bào biểu mô.

Mất nội bào qua trung gian thụ thể là hình thức thứ ba của hiện tượng nội bào, được mô tả chi tiết trong phần dưới đây.

Tăng sinh nội bào qua trung gian thụ thể là gì?

Nội bào qua trung gian thụ thể là một dạng của quá trình nội bào trong đó các đại phân tử được đưa vào bên trong tế bào một cách chọn lọc từ dịch ngoại bào. Cơ chế này được thực hiện qua trung gian của các thụ thể nằm trên bề mặt tế bào và liên kết đặc hiệu với các đại phân tử bên ngoài tế bào. Các thụ thể có liên quan đến quá trình nội bào qua trung gian thụ thể tập trung trong các hố phủ clathrin. Các đại phân tử ngoại bào liên kết với các thụ thể và nội hóa thành các túi phủ clathrin hình thành từ các hố bọc clathrin. Sau đó các túi phủ clathrin hợp nhất với các ống nội soi sớm; nội dung của chúng được sắp xếp để vận chuyển đến lysosome hoặc tái chế đến màng sinh chất.

Difference-Between-Endocytosis-and-Receptor-Mediated-Endocytosis-1.webp

Quá trình sinh nội bào qua trung gian thụ thể là một cơ chế rất cụ thể để đưa các phân tử vào tế bào, không giống như cơ chế tiêu bào. Vật liệu được vận chuyển vào bên trong do các thụ thể có trên bề mặt màng tế bào quyết định. Hơn nữa, nó là một quá trình hiệu quả hơn so với pinocytosis.

Sự giống nhau giữa Endocytosis và Receptor-Mediated Endocytosis?

  • Mất nội bào qua trung gian thụ thể là một dạng của hiện tượng nội bào.
  • Chúng là các quá trình tế bào.
  • Cả hai cơ chế đều tạo điều kiện thuận lợi cho việc hấp thu các vật chất bên trong tế bào.
  • Các cơ chế này tạo thành các túi có màng.

Sự khác biệt giữa Endocytosis và Receptor Mediated Endocytosis?

Endocytosis là một cơ chế tế bào di chuyển các phần tử vào trong tế bào bằng cách bao bọc chúng trong một túi được tạo ra từ màng sinh chất, trong khi endocytosis qua trung gian thụ thể là một dạng endocytosis qua trung gian của các thụ thể nằm trên bề mặt tế bào. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa endocytosis và endocytosis qua trung gian thụ thể. Có ba dạng endocytosis là thực bào, pinocytosis và endocytosis qua trung gian thụ thể, nhưng không có kiểu phụ của endocytosis qua trung gian thụ thể.

Hơn nữa, endocytosis đưa các chất có chọn lọc và không chọn lọc vào tế bào, trong khi endocytosis qua trung gian thụ thể đặc hiệu hơn và nó chọn lọc các đại phân tử đích cụ thể để đi vào tế bào. Do đó, đây là một sự khác biệt khác giữa endocytosis và endocytosis qua trung gian thụ thể.

Difference-Between-Endocytosis-and-Receptor-Mediated-Endocytosis-2.webp

Tóm tắt – Endocytosis vs Receptor-Mediated Endocytosis

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Nội bào là một cơ chế vận chuyển tích cực hấp thụ các phần tử vào trong tế bào bằng cách bao bọc chúng trong một túi được tạo ra từ màng sinh chất. Có ba hình thức nội bào. Trong số đó, nội bào qua trung gian thụ thể là một dạng, và nó được thực hiện thông qua các thụ thể có trên bề mặt tế bào. Do đó, nó khác với hai dạng endocytosis còn lại. Thực bào và pinocytosis là hai hình thức khác của quá trình nội bào. Do đó, điều này tóm tắt sự khác biệt giữa endocytosis và endocytosis qua trung gian thụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *