Bài thi TOEIC không dựa trên nội dung của khóa học tiếng Anh cụ thể nào mà được dùng để đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh. Việc nâng cao trình độ sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định và là kết quả của việc luyện tập và nghiên cứu. TOEIC 2 kỹ năng Nghe và Đọc không kiểm tra kiến thức chuyên môn nên không yêu cầu thí sinh cần phải có kiến thức và vốn từ vựng chuyên ngành mà chỉ cần vốn từ dùng trong các hoạt động công việc hàng ngày.

Trước khi thi TOEIC, có một vài điều các bạn cần phải chuẩn bị và nâng cao trình độ, đó là:

  • Làm quen với cấu trúc đề thi và tập tô câu trả lời trên phiếu trả lời. Như vậy các bạn sẽ tập trung được nhiều hơn cho câu hỏi. Hãy xem kỹ hướng dẫn làm bài và các câu hỏi mẫu, các câu hỏi điều tra về thông tin cá nhân (Background Questionaire) cùng với phiếu trả lời mẫu (Answer sheet). (Phần này sẽ được đề cập kỹ hơn trong các bài học sau.)
  • Chăm chỉ trau dồi, nâng cao trình độ tiếng Anh bất cứ khi nào và bằng nhiều cách khác nhau như: đọc sách, xem ti-vi, xem video, nghe và ghi âm lại, đăng ký khóa học tiếng Anh, nói chuyện với bạn bè và đồng nghiệp.
  • Tham khảo các nguồn hướng dẫn qua mạng: Trang web thi TOEIC chính thống có rất nhiều thông tin hữu ích cho các bạn làm quen với bài thi, trong đó có các tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi, thông tin về điểm số cũng như các câu hỏi thường gặp.

Bài học tiếp:

  • Những thủ tục cần làm trong ngày thi TOEIC (Test day Procedures)
  • Câu hỏi mẫu trong đề thi TOEIC (Sample Questions)
  • Bản câu hỏi “TOEIC Background Questionnaire” và phiếu trả lời “Answer Sheet”
  • Thông báo điểm thi TOEIC (Score Reporting)
  • Kết quả bài thi TOEIC (TOEIC Test Scores

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *