1. Sự khác nhau

Sự khác nhau giữa too much và too many cũng giống như sự khác nhau giữa much và manyToo much được dùng với danh từ không đếm được còn too many được dùng với danh từ số nhiều.
Ví dụ:
You put too much salt in the soup.
(Cậu bỏ quá nhiều muối vào món súp.)
I’ve had too many late nights recently.
(Gần đây tôi phải thức khuya nhiều.)
KHÔNG DÙNG: ...too much late nights…

2. Bổ nghĩa

Các cụm từ bổ nghĩa cho hình thức so sánh hơn và too cũng có thể bổ nghĩa cho too much  too many.
Ví dụ:
She’s wearing a bit too much make-up for my taste.
(Cô ấy trang điểm hơi đậm so với gu của tôi.)
I’ve been to rather too many parties recently.
(Gần đây tôi đã đến khá nhiều bữa tiệc.)

Tuy nhiên, much too many khá hiếm khi được dùng.
Ví dụ:
You ask for far too much questions. (Anh hỏi quá nhiều câu hỏi.)
KHÔNG DÙNG: much too many questions.

3. too much/many không có danh từ

Chúng ta có thể lược bỏ danh từ sau too much/many nếu nghĩa đã rõ ràng.
Ví dụ:
You’ve eaten too much. (Cậu đã ăn quá nhiều.)
Did you get any answers to your advertisement? ~ Too many.
(Cậu có nhận được bất kỳ câu trả lời nào cho quảng cáo của cậu không? ~ Quá nhiều.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *