1. Những thay đổi

– Chúng ta thường dùng how để hỏi về những sự việc thay đổi chẳng hạn như tâm trạng sức khỏe của con người.

– Chúng ta dùng What … like? để hỏi về những sự việc không thay đổi chẳng hạn như tính cáchdáng vẻ của ai đó.

Hãy so sánh:
How’s Ron? ~ He’s very well. (Ron sao rồi? ~ Anh ấy rất khỏe.)
  What’s Ron like? ~ He’s quiet and a bit shy. (Ron thế nào? ~ Anh ấy trầm tính và hơi ngại ngùng.)

How does she look today? ~ Tired. (Hôm nay cô ấy thế nào? ~ Mệt mỏi.)
  What does she look like? ~ Short and dark, pretty, cheerful-looking. (Cô ấy trông như thế nào? ~ Tóc đen ngắn, xinh xắn và luôn tười cười).

2. Phản ứng

Chúng ta thường dùng how để hỏi về phản ứng của con người đối với kinh nghiệm/ trải nghiệm của họ. Cũng có thể dùng What…like đối với trường hợp này.
Ví dụ:
How was the film? ~ Very good. (Bộ phim thế nào? ~ Rất hay.)
(HOẶC What was the film like?)
How’s your steak? (Phần thịt bò của cậu thế nào?)
How’s your new job? (Công việc mới của cậu thế nào?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *