1. Tall và High được dùng thế nào?

Tall chủ yếu được dùng để nói về chiều cao của người, cây cối, các tòa nhà, và một số vật khác có chiều cao lớn hơn chiều rộng của nó (như ống khói nhà máy hay cột điện cao thế).
Ví dụ:
How tall are you? (Bạn cao bao nhiêu?).
KHÔNG DÙNG:How high are you?
There are some beautiful tall trees at the end of our garden. (Có một vài cây cao rất đẹp ở cuối vườn).

Trong các trường hợp khác, chúng ta dùng high
Ví dụ:
Mount Elbrus is the highest mountain in Europe. (Đỉnh Elbrus là đỉnh núi cao nhất Châu Âu).
The garden’s got very high walls. (Khu vườn có tường rất cao).

2. Một số lưu ý:

– Trong đo lường, chúng ta dùng tall cho người, nhưng dùng high cho vật.
Hãy so sánh:
I am 1m 93 tall. (Tôi cao 1m93.)
That tree is about 30m high. (Cái cây kia cao khoảng 30m).

– Chúng ta dùng high khi nói về khoảng cách so với mặt đất. Một cô bé đứng trên ghế có thể cao hơn (higher) mẹ mình, mặc dù thực tế cô bé đó không cao hơn (taller) mẹ mình.
Ví dụ:
That shefl is too high for me to reach. (Cái kệ đó quá cao tôi không thể với đến.)
The clouds are very high today. (Hôm nay mây rất cao.)

– Chúng ta dùng long, không dùng tall khi nói những bộ phận cơ thể.
Ví dụ:
Alex has got beautiful long legs. (Alex có một đôi chân dài).
KHÔNG DÙNG: tall legs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *