Fun thường được dùng như là một danh từ không đếm được. Nó có thể được dùng sau be để nói về thứ gì đó mà mọi người thích hoặc thấy thú vị.
Ví dụ:
The party was fun, wasn’t it? (Bữa tiệc vui đấy chứ, đúng không?)
KHÔNG DÙNG: The party was funny.
Anne and Eric are a lot of fun. (Anne và Eric thực sự rất thú vị.)

Trong giao tiếp thân mật, fun cũng có thể được dùng như 1 tính từ đứng trước danh từ.
Ví du:
That was a real fun party. (Đó thực sự là một bữa tiệc thú vị.)

Funny là tính từ, nó được dùng để chỉ những thứ khiến ta thấy buồn cười.
Ví dụ:
Why are you wearing that funny hat? (Sao cậu lại đội cái mũ ngộ thế?)

Lưu ý funny còn có nghĩa khác là “kỳ lạ, lập dị, khác thường“.
Ví dụ:
A funny thing happened. ~Do you mean funny ha-ha or funny peculiar? (Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. ~ Ý cậu là kỳ lạ theo kiểu buồn cười hay theo kiểu khác thường?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *