Khi dùng efficient để nói về người/vật, thì tức là người đó làm việc có hiệu quả, năng suất, không lãng phí thời gian, năng lượng.
Ví dụ:
He’s not very efficient: he keeps filing letters in the wrong place, he works very slowly, and he keeps forgetting things. (Anh ta làm việc không được hiệu quả cho lắm: anh ta liên tục sắp xếp thư từ sai vị trí, làm việc chậm chạp và suốt ngày quên.)
The postal service is even less efficient than the telephone system. (Dịch vụ bưu chính thậm chí còn kém hiệu quả hơn so với hệ thống điện thoại.)

Khi dùng effective để nói về việc gì đó, thì tức là việc đó có hiệu quả tốt, giải quyết được vấn đề, mang lại kết quả tốt.
Ví dụ:
My headache’s much better. Those tablets really are effective. (Cơn đau đầu của tớ đỡ hơn nhiều rồi. Những viên thuốc đó thực sự hiệu quả.)
I think a wide black belt would look very effective with that dress. (Tớ nghĩ 1 chiếc thắt lưng đen bản to sẽ rất hợp với chiếc váy đó đấy.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *