During được dùng để diễn tả hành động xảy ra vào khi nào, còn for được dùng để diễn tả hành động xảy ra trong bao lâu.
Ví dụ:
My father was in hospital during the summer. (Bố tớ nằm viện suốt mùa hè.)
My father was in hospital for six weeks. (Bố tớ nằm viện trong 6 tuần.)
KHÔNG DÙNG: My father was in hospital during six weeks.  

It rained during the night for two or three hours. (Trời mưa lúc buổi đêm trong khoảng 2 hoặc 3 tiếng.)
I’ll call in and see you for a few minutes during the afternoon. (Tớ sẽ ghé qua gặp cậu vài phút vào buổi chiều.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *