(Great) Britain thường được dùng để chỉ đảo Anh bao gồm England, Scotland và xứ WalesBritish được dùng để chỉ người của cả 3 quốc gia này. Great Britain và Bắc Ireland hợp lại thành Vương Quốc Anh (the United Kingdom), 1 số người cũng dùng Britain để chỉ liên hợp này.

The British Isles (Quần Đảo Anh) gồm cả England, Scotland, Wales, toàn bộ Ireland (cả Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, cũng còn được gọi là Eire), và các đảo nhỏ xung quanh.

Lưu ý, England chỉ là một phần của Britain. Scotland và Wales không thuộc England, người Scotland và người xứ Wales không thích bị gọi là người Anh (English).

Từ Brit có thể dùng để gọi người Anh (British) trong giao tiếp thân mật. Briton được dùng chủ yếu trong tiêu đề tin tức, báo chí, báo cáo ( chẳng hạn như THREE BRITONS DIE IN AIR SCRASH : BA NGƯỜI ANH TỬ VONG TRONG VỤ RƠI MÁY BAY), và cũng được dùng để chỉ cư dân Britain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *