Borrow mang nghĩa là “đi mượn“.
Ví dụ:
Can I borrow your bicycle? (Tớ mượn xe đạp của cậu được không?)
KHÔNG DÙNG: Can I lend your bicycle?

Ta dùng borrow khi nói đi mượn một thứ gì đó từ người khác theo cấu trúc borrow something from somebody.
Ví dụ:
I borrowed a pound from my brother. (Tớ mượn anh trai tớ 1 bảng.)
KHÔNG DÙNG: I borrowed my brother a pound.

Lend (trong tiếng Anh Mỹ dùng loan) thì mang nghĩa là “cho mượn“. Khi muốn nói cho ai mượn cái gì ta dùng theo cấu trúc lend something to somebody hoặc lend somebody something.
Ví dụ:
I lent my coat to Steve, and I never saw it again. (Tớ cho Steve mượn cái áo khoác, rồi không bao giờ nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa.)
Lend me your comb for a minute, will you? (Cho tớ mượn lược của cậu tý nhé, được không?)
KHÔNG DÙNG: Borrow me your comb for a minute, will you?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *