Ta dùng win (in) a game/race/battle/an argument… với ý nghĩa là “thắng” trong một trò chơi, một cuộc đua, một trận chiến, một cuộc tranh luận, hay win a prize/money với nghĩa “giành được giải thưởng/tiền thưởng“.
Ta dùng beat khi muốn nói ta thắng/đánh bại được đối thủ của mình trong một trò chơi, một cuộc đua, một trận chiến, một cuộc tranh luận.

Ví dụ:
My girlfriend usually wins when we play poker. (Bạn gái tôi thường thắng khi chúng tôi chơi bài xì phé.)
My girlfriend beat me at poker the first time we played. (Bạn gái tôi đã thắng/đánh bại tôi ở trò chơi bài xì phé khi chúng tôi chơi lần đầu.)
KHÔNG DÙNG: My girlfriend won me at poker the first time we played.

Cả 2 từ này đều là động từ bất quy tắc:
beat – beat – beaten
win – won – won

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *