Alternate (tính từ) và Alternately (trạng từ) thì có nghĩa là “xen kẽ, thay phiên nhau, lần lượt, cách tuần/ngày…”.
Ví dụ:
We spend alternate weekends at our country cottage. (Cứ cách một tuần chúng tôi lại dành những ngày cuối tuần ở nhà chúng tôi ở quê.)
I’m alternately happy and depressed. (Tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn.)

Alternative (tính từ) và Alternatively (trạng từ) thì lại có nghĩa “khác, thay thế, hoặc là...”
Ví dụ:
Jane’s not free on the 27th. We’ll have to find an alternative date. (Jane không rảnh vào ngày 27. Chúng ta sẽ phải tìm một ngày khác.)
You could go by air, alternatively you could drive there. (Bạn có thể đi máy bay, hoặc là bạn có thể lái xe đến đó.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *