Alone có nghĩa là “một mình“, dùng khi nói đến ai/vật gì bị tách biệt, không có ai/vật gì khác ở xung quanh.
Còn Lonely có nghĩa là “cô đơn“, là cảm giác không vui khi chỉ có một mình. Trong giao tiếp thân mật, người Mỹ thường dùng lonesome thay cho lonely.
Ví dụ:
I like to be alone for short periods. (Tôi muốn được ở 1 mình trong khoảng thời gian ngắn.)
But after a few day I start getting lonely/lonesome. (Nhưng sau 1 vài ngày, tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn.)

Alone có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm all phía trước.
Ví dụ:
After her husband died, she was all alone. (Sau khi chồng mất, cô ấy chỉ có một thân một mình.)

Alone không được dùng khi có danh từ phía sau, thay vào đó có thể dùng lone hoặc solitary, lone thì nghe văn vẻ hơn.
Ví dụ:
The only green thing was a lone/solitary pine tree. (Thứ có màu xanh duy nhất đó chính là một cây thông cô đơn.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *