1. Across & Through
Across chỉ sự chuyển động từ bên này sang bên kia của 1 vật, nhưng trên bề mặt của vật đó.
Ví dụ:
We drove across the desert. (Chúng tôi lái xe xuyên qua sa mạc.) Ví dụ này chỉ sự chuyển động trên bề mặt của sự vật. (We were on the desert – Chúng tôi di chuyển trên bề mặt của sa mạc.)

Through chỉ sự chuyển động trong không gian ba chiều, được bao quanh bởi sự vật.
Ví dụ:
We walked through the wood. (Chúng tôi đã đi bộ xuyên qua khu rừng.) Ví dụ này chỉ sự chuyển động bên trong sự vật, và được bao quanh bởi sự vật (We were in the wood – Chúng tôi đã ở bên trong khu rừng, được bao quanh bởi rừng.)
Như vậy có thể thấy sự khác biệt giữa across và through cũng tương tự như sự khác biệt giữa on và in.

2. Across và Over
– Ta có thể dùng Across hoặc Over để nói về vị trí ở phía bên kia, hoặc đi đến được đến phía bên kia cầu, đường, biên giới,sông…
Ví dụ:
Mike lives in the house across/over the road form ours.( Mike sống ở phía bên kia đường nhà chúng tôi.)
Can you jump cross/over the stream? (Bạn có thể nhảy qua được con suối đó không?)

– Dùng Over để diễn tả ý “ở trên, ở trên mặt của vật trên cao hoặc việc đến được phía bên kia của vật gì cao”.
Ví dụ:
Why are you climbing over the wall? (Tại sao bạn lại leo lên tường thế?)
He hurt his leg as he jumped over the wall. (Anh ấy bị đâu chân vì đã nhảy qua tường.)

– Dùng Across để diễn tả ý “ở trên, băng qua một vùng hay một bề mặt rộng như đất nước, vùng biển,… hoặc để nói về những chuyển động trong nước.
Ví dụ:
Let’s swim across the river. (Hãy cùng bơi qua sông nào.)
KHÔNG DÙNG Let’s swim over the river.
He walked across the field.(Anh ấy đã đi bộ qua cánh đồng.)
KHÔNG DÙNG He walked over the field.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *