Một số danh từ giống nhau ở dạng số ít và số nhiều.

  • Số ít: One aircraft was shot down. (Một máy bay bị bắn hạ.)
  • Số nhiều: Two aircraft were shot down. (Hai máy bay bị bắn hạ.)

Những danh từ này là aircraft (máy bay), hovercraft (thủy phi cơ), spacecraft (tàu vũ trụ) v.v; một số động vật, ví dụ: sheep (cừu), deer (hươu), một số loại cá, ví dụ cod (cá tuyết), salmon (cá hồi); và một số danh từ kết thúc bằng s, ví dụ: headquarters (trụ sở chính), means (phương tiện).
GHI CHÚ
Một số đơn vị đo lường (ví dụ: pound, foot) có thể ở dạng số ít sau một số nhiều, ví dụ: two pound/pounds (hai pound.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *