Lưu ý

Can I help you? Hoặc May I help you? thường được người bán hàng dùng như một lời chào tới khách hàng.

I am looking for a ở đây có nghĩa là “Tôi không biết chính xác tôi đang muốn cái nào”

Size medium. Trang phục thường được chia thành ba kích cỡ: small (nhỏ), medium (trung bình) và large (lớn). Một số trang phục dành cho phái nữ có thể chia kích cỡ theo số, thường sắp xếp từ 2 đến 16.

Let’s see … được dùng khi một người muốn nghĩ kỹ về điều gì đó, nhằm đưa ra một lựa chọn hoặc quyết định, hoặc tìm kiếm một thứ gì đó.

I’d rather have it in ở đây có nghĩa là “Tôi không thích chính xác cái này. Tôi thích cái này nhưng ở màu sắc/kích cỡ/chất liệu/v.v khác”

*Would you like to …? Là một cách hỏi lịch sự “Do you want to…” (Bạn có muốn…?)

* Try it on có nghĩa là thử độ vừa hoặc hình dáng khi mang vào người của trang phục, vật dụng bằng cách đeo, đội, mặc lên người. “Try on” là một cụm động từ có thể tách ra được, vì vậy từ “it” đứng ở giữa “try” và “on”.

* How much is it? Có nghĩa là “How much does it cost?” (Giá của sản phẩm là bao nhiêu?). Lưu ý rằng ngữ điệu chính của câu rơi vào từ “is”.

* I’ll take it có nghĩa là “I will buy it” (Tôi sẽ mua nó)

Các bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại dưới đây để biết thêm về cách sử dụng các cấu trúc trên khi mua sắm.

Dialogue

SALEPERSON: Can I help you?
Người bán hàng: Tôi có thể giúp gì cho chị ạ?

GLORIA: Yes, I’m looking for a sweater – in a size medium.
Gloria: Vâng, tôi đang tìm một cái áo len – kích cỡ trung bình.

SALEPERSON: Let’s see … here’s a nice white one. What do you think?
Người bán hàng: Để tôi xem nhé … ở đây có một cái màu trắng rất đẹp. Chị nghĩ sao?

GLORIA: I think I’d rather have it in blue.
Gloria: Tôi nghĩ là tôi thích chiếc áo đó màu xanh hơn.

SALEPERSON: OK … here’s blue, in a medium. Would you like to try it on?
Người bán hàng: Được thôi … chiếc màu xanh đây, cỡ trung bình. Chị có muốn thử không?

GLORIA: OK … yes, I love it. It fits perfectly. How much is it?
Gloria: Có … được đấy, tôi rất thích. Nó thật vừa vặn với tôi. Giá chiếc áo là bao nhiêu vậy?

SALEPERSON: It’s $50. It will be $53, with tax.
Người bán hàng: Giá chiếc áo là $50, cộng thêm thuế là $53.

GLORIA: Perfect! I’ll take it.
Gloria: Tuyệt vời! Tôi sẽ lấy nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *