Lưu ý: 

What time is that soccer game on? (Trận bóng đá vào lúc mấy giờ nhỉ?) nghĩa là “When does the soccer game start?” (Khi nào thì trận bóng đá bắt đầu?). “What time … on
là cách diễn đạt thông thường được sử dụng để hỏi về thời gian bắt đầu của một chương trình TV hoặc một bộ phim.

I much prefer basketball ở đây nghĩa là “I like basketball a lot more than soccer.” (Tớ thích bóng rổ nhiều hơn bóng đá). Chú ý cách “much” được đánh trọng âm để diễn tả rằng người nói rất thích bóng rổ.

Oh, really? Chú ý rằng ngữ điệu lên giọng ở “really” cho thấy người nói đang ngạc nhiên. Anh ấy nghĩ rằng Jack thích tennis nhất.

I’m a big fan of basketball (Tớ là fan hâm mộ lớn của bóng rổ) là cách nói khác của “I like basketball very much” (Tớ rất thích bóng rổ) (“to be a fan of” là cách
biểu đạt thông thường được sử dụng để mô tả cái gì đó bạn rất thích).

How about a game ở đây nghĩa là “Let’s play a basketball game.” (Cùng chơi bóng rổ nhé).

Sure thing! (Chắc chắn rồi!) Đây là cách diễn đạt thông thường của “OK“.

Shoot some hoops nghĩa là chơi một trận bóng rổ giao lưu thân thiết. Đây là cách diễn đạt thông thường giữa bạn bè.

Các bạn hãy theo dõi hội thoại dưới đây để hiểu thêm về cách nói môn thể thao yêu thích.

Dialogue:

PHIL: What time is that soccer game on? I thought it started at noon.
Trận bóng đá vào lúc mấy giờ nhỉ? Tớ nghĩ rằng nó bắt đầu vào buổi trưa.

JACK: We must have had the wrong time. Oh, well … soccer’s not my favorite sport anyway. I much prefer basketball.
Có lẽ chúng ta đã nhầm thời gian rồi. Ồ, dù sao thì bóng đá không phải môn thể thao yêu thích của tớ. Tớ thích bóng rổ hơn.

PHIL: Oh, really? I thought your favorite sport was tennis! I’m a big fan of basketball, too.
Ồ, thế à? Tớ đã nghĩ môn thể thao yêu thích của cậu là tennis! Tớ cũng là một fan hâm mộ lớn của bóng rổ đấy.

JACK: How about a game sometime?
Lúc nào đi chơi bóng rổ nhé?

PHIL: Sure thing! Why don’t we go shoot some hoops now since the soccer game isn’t on?
Chắc chắn rồi! Tại sao bây giờ chúng ta chơi một vài ván vì trận bóng đá không diễn ra nhỉ?

JACK: Excellent idea. Let’s go.
Ý tưởng tuyệt vời. Đi nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *