1. Một mệnh đề phân từ có thể chỉ là một phân từ.
Everyone just stood there talking. (Mọi người chỉ đứng đó nói chuyện.)
Cũng có thể có thêm tân ngữ hoặc trạng ngữ.
We saw a policeman chasing someone. (Chúng tôi thấy cảnh sát đang đuổi theo ai đó.)
Cut above the right eye, the boxer was unable to continue. (Bị thương trúng mắt phải, võ sĩ quyền anh đó không thể tiếp tục được nữa.)

Trạng từ thường đi sau phân từ, còn tân ngữ thì luôn đi sau phân từ.
KHÔNG DÙNG  We saw a policeman someone chasing.

2. Một phân từ đôi khi có thể có chủ ngữ.
The lights having gone out, we couldn’t see a thing. (Mất điện, chúng tôi không thể thấy gì cả.)
Nếu không có chủ ngữ ở đó, người ta có thể hiểu là mệnh đề phân từ có cùng chủ ngữ với mệnh đề chính.
The men sat round the table playing cards. (Những người đàn ông ngồi quanh bàn đang chơi bài.)

Chú ý: Thường chủ ngữ được lược bỏ chính là chủ ngữ trong mệnh đề chính.
Walking across the field, we saw a plane fly past. (Khi đang đi qua cánh đồng, chúng tôi thấy có một máy bay bay ngang qua.)
Ta không thể dùng mệnh đề chính mà không có we.
KHÔNG DÙNG Walking across the field, a plane flew past.
Câu này có nghĩa là máy bay đi ngang qua cánh đồng, điều này vô lí.
Hãy xem câu sau.
Sitting at a table, the band played for them.
Câu này dễ bị hiểu lầm vì nó có thể mang nghĩa là ban nhạc đang ngồi ở bàn.
Câu sau là câu đúng:
Sitting at a table, they listened to the band. (Ngồi ở bàn, họ lắng nghe ban nhạc.)
Ở đây chủ ngữ được ngầm hiểu là giống với chủ ngữ của mệnh đề chính.
Nhưng đôi khi chủ ngữ ở 2 mệnh đề có thể khác nhau vì không dễ gây hiểu lầm.
Knowing how little time she had, this new delay infuriated her. (Biết còn rất ít thời gian, sự trì hoãn thêm này khiến cô ấy bực bội.)
When adjusting the machine, the electricity supply should be disconnected. (Khi điều chỉnh máy, nguồn điện nên được ngắt.)

Các chủ ngữ không cần giống nhau khi chúng ta dùng following, considering, regard.
Following the lecture, we were able to ask questions. (Sau bài giảng này chúng tôi có thể hỏi vài câu hỏi.)
Considering the awful weather, our Open Day was a great success. (Xét đến yếu tố thời tiết xấu thì Open Day của chúng tôi đã thành công rực rỡ.)
No action has been taken regarding your complaint. (Không có động thái gì liên quan đến những phàn nàn của anh.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *