1. Định nghĩa mạo từ
Mạo từ là các từ đứng đầu một cụm danh từ. Mạo từ được chia làm 2 loại: mạo từ xác định (definite article) là “The” và mạo từ không xác định (indefinite article) là a/an. Mạo từ thuộc nhóm các từ hạn định (determiners)

2. Mục đích sử dụng của mạo từ
Mạo từ được dùng để cho biết liệu người nói/viết và người nghe/đọc đã biết đến danh từ vừa được đề cập (definite) hay chưa biết đến (indefinite).

3. Tầm quan trọng của mạo từ
Sử dụng đúng mạo từ là một trong những điểm ngữ pháp khó nhất trong tiếng Anh. May thay, hầu hết các mạo từ đều không quá quan trọng. Thậm chí khi chúng ta lược bỏ toàn bộ các mạo từ trong câu, thì câu vẫn có nghĩa.
Ví dụ:
Please can you lend me pound of butter till end of week? (Cậu có thể cho tớ mượn một pao bơ đến cuối tuần không?)
Tuy nhiên, tốt hơn hết chúng ta vẫn nên sử dụng mạo từ đúng cách.

4. Mạo từ trong ngôn ngữ Tây Âu
Hầu hết các ngôn ngữ có nguồn gốc Tây Âu, và một số ngôn ngữ khác có hệ thống mạo từ khá giống với tiếng Anh. Tuy nhiên vẫn có những khác biệt giữa cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh và trong các ngôn ngữ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *