Viết bài nói của bạn

 1. Tạo một sơ đồ tư duy và viết xuống những ý tưởng của bạn một cách ngẫu nhiên (không cần suy nghĩ, lo lắng về thứ tự của chúng, cái gì thứ nhất, cái gì thứ hai,…)
 2. Quyết định thứ tự những gì bạn muốn nói về ý tưởng của bạn.
 3. Xây dựng một dàn ý. Liệt kê các ý tưởng của bạn theo trình tự.
 4. Hãy lấy những sự thật đúng. Bạn có cần những nghiên cứu chuyên sâu hơn? Nếu có, hãy sử dụng thư viện, đọc báo và tìm kiếm thêm trên Internet.
 5. Bắt đầu bài nói của bạn bằng một cách gây sự chú ý
 6. Giới thiệu về những gì bạn sẽ nói
 7. Dùng câu đơn giản, nói một cách trực tiếp (như thể là bạn đang nói chuyện tự nhiên, bình thường)
 8. Để diễn tả tốt một thứ gì đó, hãy dùng những tính từ
 9. Sử dụng ví dụ để giúp giải thích ý nghĩa rõ ràng
 10. Các phương tiện hỗ trợ trực quan sẽ hỗ trợ bài thuyết trình của bạn chứ? (tấm áp phích, PowerPoint, đoạn phim ngắn,…)
 11. Hãy thêm một phần tổng kết nhanh. Tóm tắt những ý chính và chỉ ra cho người nghe rằng bạn đang kết thúc bài thuyết trình bằng cách nói, ví dụ như “in conclusion”(Tóm lại, như vậy, kết luận) hoặc “to conclude”
 12. Bạn sẽ cần chỉnh sửa và viết lại rất nhiều cho đến khi bạn hài lòng.

Cách luyện tập thuyết trình

 • Nói to bài nói của bạn, lặp lại nhiều lần, tập trung vào ngữ điệu, phát âm và nhịp điệu của bài nói.
 • Đứng trước gương và tự quan sát bản thân khi bạn tập thuyết trình.
 • Ghi âm giọng của bạn rồi nghe lại.
 • Luyện tập toàn bộ bài thuyết trình của bạn trước mặt bạn bè.
 • Hãy nhờ ai đó quay video khi bạn nói và sử dụng các phương tiện hình ảnh hỗ trợ.
 • Hãy kiểm tra mọi thói quen không tốt khi thuyết trình của bạn như để tay trong túi quần hay túi áo, nghịch bút hay vuốt tóc.
 • Lắng nghe giọng của bạn. Nó có quá to hay quá nhẹ nhàng không?
 • Nghĩ về cách bạn giao tiếp bằng mắt với khán giả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *