Mục tiêu bài thuyết trình của bạn nên là một trong những ý sau:

  • Để chia sẻ một số thông tin
  • Để dạy một điều gì đó
  • Để giải trí
  • Để giải thích và giải quyết một vấn đề

Điều quan trọng nhất là khán giả của bạn nghe được những gì, vì vậy, bạn phải cân nhắc cẩn thận bạn nên nói những gì và bạn nên nói như thế nào.
Mọi người không thể liên tục tập trung trong một khoảng thời gian dài. Bạn nên chia ra những phần nhỏ và mỗi phần khoảng 15 phút. Bạn cũng nên có phần thảo luận, câu hỏi hoặc hoạt động ngắn giữa những đoạn nói đó.

Những điều gây sự chú ý

  • Tinh thần hứng thú cao
  • Sự hài hước- Bạn có thể nói một lời bình luận hài hước hoặc một chuyện đùa ngắn.
  • Hỗ trợ hình ảnh trực quan giúp bắt được ánh nhìn của khán giả.
  • Một đồ chơi, đồ vật trang trí hay một con rối.
  • Những điều trên cần liên quan đến đề tài hoặc chủ đề của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *