Các phương tiện trực quan được cho là có thể cải thiện sự tự tin của người nói, nhưng việc lựa chọn phương tiện hỗ trợ một cách cẩn thận là điều cần thiết nếu bạn muốn có sức thuyết phục.

Tài liệu phát tay
Đây là một sự bổ sung đơn giản cho một bài thuyết trình, bởi vì chúng có thể được chuẩn bị  từ trước, sao chép và dành riêng cho ngày thuyết trình. Mỗi người tham gia nhận được một bản sao của tài liệu đó, nó sẽ dễ dàng để tham khảo hơn bảng hoặc biểu đồ lật ở phía trước của căn phòng. Không cần đến IT hay ổ cắm điện.
Hãy chắc chắn rằng bạn có đề cập đến các tài liệu phát tay trong bài thuyết trình.

Bảng trắng
Phù hợp với quy mô khán giả nhỏ, nhưng sẽ rất khó xem nếu nhóm lớn. Tiện dụng cho việc liệt kê những điểm quan trọng. Việc đánh dấu màu có thể được sử dụng để làm nổi bật các điểm khác nhau. Viết phải đủ lớn để có thể nhìn được và dễ đọc.

Biểu đồ lật

 • Thường sử dụng với các nhóm nhỏ. Quá nhỏ cho các nhóm lớn.
 • Các trang có thể được chuẩn bị trước và được đề cập đến trong suốt bài thuyết trình.
 • Bút đánh dấu màu có thể có hiệu quả khi ghi điểm, vẽ đồ thị hoặc biểu đồ.

Video/ Audio
Sẽ rất tuyệt với những hình ảnh sống động hoặc có thể để 1 người thuyết trình khác (người mà không thể tham gia bài thuyết trình) cùng tham gia trên phim/ video. Cần 1 chuyên gia nhất định, vì nguồn lực về công nghệ thông tin có thể khó giải quyết.
Một chiếc micro có thể được yêu cầu cho các phòng lớn và nhiều khán giả.

Dụng cụ quan sát (máy chiếu vật thể)
Điều này hiện nay phổ biến hơn so với máy chiếu trên cao, bởi vì bất kỳ tờ giấy nào cũng có thể được xem trên màn hình thông qua thiết bị quan sát này.
Trợ giúp khi tham khảo tài liệu phát tay.

Bảng trắng tương tác
Cần phải được đào tạo để vận hành bảng, vì nó rất phức tạp. Phần mềm tương tác hiệu quả đã có sẵn.

Các trang slide thuyết trình

Ngày nay, các slide PowerPoint thường được đòi hỏi cho các bài thuyết trình nhóm. Các công cụ trình bày phải được sử dụng hiệu quả hoặc nó có thể làm khán giả hiểu sai. Hãy cùng xem xét những ưu và nhược điểm:

Ưu điểm

 • Dễ dàng tạo ra các phương tiện trực quan
 • Hình ảnh và đồ thị là những công cụ hỗ trợ bộ nhớ tuyệt vời
 • Có thể dùng như một tài liệu phát tay

Nhược điểm

 • Người thuyết trình có xu hướng phụ thuộc vào slide để làm bài thuyết trình, thay vì kỹ năng nói của chính họ.
 • Các diễn giả thường nói chuyện với các slide.
 • Các kĩ năng thiếu sót khi thiết kế slide có thể khiến slide không thu hút, hấp dẫn.
 • Các slide trở thành cấu trúc thay vì hỗ trợ cho cấu trúc.
 • Nếu văn bản quá nặng, nó sẽ mất tác động.
 • Thay thế người trình bày!

Một số mẹo cho bản thuyết trình PowerPoint

 •  Luôn tập trung vào mục đích và mục tiêu của bạn.
 • Chỉ sử dụng nó khi nó là lựa chọn tốt nhất cho bài thuyết trình của bạn.
 • Giảm thiểu số lượng slide – càng ít càng tốt.
 •  Đánh số slide của bạn.
 •  Sử dụng đồ họa – làm cho chúng đơn giản và rõ ràng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *