Những ấn tượng đầu tiên là thứ chỉ có thể làm một lần!
Vài giây đầu tiên đều được tính, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội để tạo được 1 ấn tượng tốt. Ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng, bởi vì người khác đánh giá bạn với cái nhìn thoáng qua và nếu đó không phải là một ấn tượng tốt thì nó gần như không thể xóa bỏ. Vì vậy, hãy chuẩn bị tốt và ‘ghi điểm’ trong những giây đầu tiên.

Đúng giờ
Đến đúng giờ hẹn hoặc thậm chí sớm vài phút.

Quần áo và sự chải chuốt
Đúng, vấn đề là bạn mặc quần áo như thế nào. Hình ảnh nào dưới đây mang lại ấn tượng tốt hơn cho một nhà tuyển dụng trong tương lai hoặc cho khán giả?

Với mỗi đối tác, hãy so sánh hai hình ảnh.

Trả lời những câu hỏi sau:

  • Đối tác 1: Cái nào được chuẩn bị tốt hơn? Tại sao?
  • Đối tác 2: Giải thích cách người khác có thể cải thiện ngoại hình của cô ấy. Cung cấp chi tiết.

Tư thế
Bạn sẽ trông tự tin hơn bằng cách đứng thẳng và ngồi thẳng. Thực hành giữ thân trên của bạn thẳng mà không cần thõng vai hay làm tròn vai. Kiểm tra tư thế của bạn bằng một chiếc gương đứng soi được toàn thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *