Thông điệp của bạn là gì và nó hướng đến ai?

 • Lựa chọn chủ đề và những thứ bạn muốn nói với mọi người.
 • Hãy khiến nó thật đơn giản và phù hợp.
 • Cân nhắc xem khán giả của bạn có thể biết những gì về chủ đề này.
 • Nghĩ về thứ mọi người có thể cần phải học hỏi.
 • Hãy thật nhiệt tình và am hiểu về chủ đề của bạn.
 • Bạn muốn người nghe biết gì khi bài thuyết trình của bạn kết thúc?

Hãy nghĩ đến những bài thuyết trình khác nhau bạn đã từng nghe. Khi chúng kết thúc, bạn cảm thấy như thế nào về chúng? Bạn có tự hỏi chúng nói về gì hay bạn đã có thể hiểu mọi thứ? Bạn có cảm thấy bạn đã học hỏi được điều gì đó từ những bài thuyết trình ấy?
Nếu bạn hiểu bài, bài thuyết trình đó chắc hẳn đã rất rõ ràng và được trình bày một cách thẳng thắn, trực tiếp.

Lập kế hoạch
Hãy trả lời những câu hỏi sau
Who?: Ai?
What?: Cái gì?
Why?: Tại sao?
How?: Như thế nào?
When?: Khi nào?
Where?: Ở đâu?

 • Bạn đang nói chuyện với ai? Trong tình huống trang trọng hay không trang trọng?
 • Bạn muốn nói điều gì? Họ cần biết những gì sau khi bạn nói xong?
 • Tại sao việc khán giả lắng nghe bạn là quan trọng? Tại sao họ phải lắng nghe?
 • Bạn sẽ diễn thuyết như thế nào? Bạn sẽ sử dụng những từ ngữ, cử chỉ hay hỗ trợ trực quan gì?
 • Khi nào mỗi phần trong bài nói của bạn được đưa ra? Hãy lập thời gian biểu cho bài nói hay hoạt động đó.
 • Bài thuyết trình của bạn diễn ra ở đâu? Phòng và ghế ngồi được sắp xếp thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *