1.

  • Để tạo thành một danh từ số nhiều hoặc dạng -s của một động từ, chúng ta thường thêm s.

rooms (những căn phòng), games(những trò chơi), looks (trông), opens (mở), hides (che giấu)

  • Sau một âm xuýt /s, z, ʃ, tʃ, ʒ, dʒ/, chúng ta thêm es.

kisses (những nụ hôn), watches(những cái đồng hồ), bushes(bụi cây), taxes (thuế)

  • Nhưng nếu từ kết thúc bằng e, chúng ta thêm s.

places(nơi), supposes(giả sử), prizes (giải thưởng).

2. Một vài danh từ kết thúc bằng o thì thêm es.
potatoes (khoai tây), tomatoes (cà chua), heroes (anh hùng), echoes (vang)
Nhưng hầu hết thêm s.
radios (radio), stereos (đài), pianos (piano), photos (hình ảnh), studios (studio), discos (sàn nhảy), kilos (ki-lô-gam), zoos (sở thú).

3. Âm cuối được phát âm /s/ sau âm vô thanh, /z/ sau âm hữu thanh và /iz/ hoặc /əz/ sau âm xuýt.

  • Vô thanh: hopes /ps/(hy vọng), fits /ts/ (phù hợp), clocks /ks/ (đồng hồ)
  • Hữu thanh: cabs /bz/ (taxi), rides /dz/ (cưỡi), days /eiz/ (ngày), throws /əʊz/ (ném)
  • Âm xuýt: loses /ziz/ hoặc /zəz/ (mất), bridges /dʒiz/ hoặc /dʒəz/ (cây cầu) , washes /∫iz/ hoặc /∫əz/ (rửa) .

4. Hình thức sở hữu của một danh từ được phát âm tương tự.
Mick’s /ks/, the teacher’s /əz/, Mrs Price’s /siz/ hoặc /səz/
Nhưng chúng ta không viết es cho sở hữu, ngay cả sau âm xuýt.
Mr Jones’s, the boss’s 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *