1. Tìm hiểu
Chi tiết liên lạc các trung tâm thi IELTS trên toàn thế giới có thể tìm thấy ở ielts.org. Ở đây bạn cũng có thể tải mẫu đơn đăng kí.

2. Đăng kí
Đọc tất cả các thông tin có trong đơn một cách cẩn thận. Hoàn thành mẫu đơn trên giấy hoặc đăng kí trực tuyến và nộp nó ở trung tâm thi gần bạn nhất. Bạn sẽ cần nộp phí dự thi hoặc thanh toán trực tuyến.
Hãy chắc chắn rằng bạn nhập số tài liệu nhận dạng của bạn (Hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân) và đính kèm một bản sao in màu rõ ràng hoặc bản scan của tài liệu nhận dạng của bạn vào mẫu đơn đăng ký. Tài liệu nhận dạng phải có hiệu lực tại thời điểm đăng kí và các giấy tờ tùy thân cũng phải được xuất trình vào ngày thi.

3. Xác nhận
Trung tâm thi sẽ gửi bạn một bản xác nhận ngày thi và thời gian thi. Thời gian thi nói của bạn sẽ được sắp xếp cùng một ngày với các bài thi viết khác hoặc vào một ngày khác trong vòng 7 ngày trước hoặc sau các bài thi kia. Trung tâm khảo thí sẽ xác nhận thời gian thi nói của bạn.

4. Ngày thi
Chứng minh thư của bạn sẽ được kiểm tra vào ngày thi và trước bài thi nói. Bạn phải xuất trình đúng tài liệu nhận dạng mà bạn đã dùng để đăng ký. Ảnh của bạn sẽ được dùng như một biện pháp an ninh bổ sung và nó sẽ xuất hiện trên Mẫu Báo cáo IELTS của bạn. Ngoài ra, quét vân tay có thể được sử dụng.

5. Kết quả
Kết quả sẽ có sau ngày thi 13 ngày. Ở một số trung tâm khảo thí, thí sinh có thể đến lấy kết quả của họ vào ngày thứ 13. Tại một số trung tâm khác, kết quả sẽ được gửi đến thí sinh vào ngày thứ 13. Trung tâm khảo thí không được phép gửi kết quả qua điện thoại, bằng cách scan hay qua thư điện tử.
Bản xem trước kết quả thi của bạn sẽ có trên mạng 13 ngày sau ngày thi. Kết quả sẽ duy trì ở trên mạng trong 28 ngày. Xin lưu ý rằng bản xem trước kết quả trực tuyến không được sử dụng làm xác nhận chính thức kết quả của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *