Chúng ta có thể dùng always, continually và những từ tương tự với hình thức tiếp diễn để diễn tả nghĩa ‘rất thường xuyên’.
Ví dụ:
I’m always losing my keys.
(Tôi luôn làm mất chìa khóa.)
Granny’s nice. She’s always giving people little presents.
(Bà rất tốt. Bà luôn tặng cho mọi người những món quà nhỏ.)
I’m continually running into Paul these days.
(Gần đây tớ gặp Paul liên tục.)

Cấu trúc này được dùng để nói về những việc xảy ra rất thường xuyên (có thể thường xuyên hơn mong đợi) và những việc bất ngờ, không lên kế hoạch trước.
Hãy so sánh:
– When Alice comes to see me, I always meet her at the station. (sự sắp xếp có kế hoạch, thường xuyên)
(Khi Alice đến thăm tôi, tôi luôn gặp cô ấy ở nhà ga.)
I’m always meeting Mrs Bailiff in the supermarket. (cuộc gặp gỡ tình cờ không lên kế hoạch)
(Tôi luôn gặp bà Bailiff ở siêu thị.)
When I was a child, we always had picnics on Saturdays in the summer (thường xuyên, có kế hoạch)
(Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi luôn đi dã ngoại vào thứ bảy vào mùa hè.)
Her mother was always arranging little surprise picnics and outings. (bất ngờ, không thường xuyên)
(Mẹ tôi luôn sắp xếp những chuyến dã ngoại và đi chơi nhỏ bất ngờ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *