1. Các hình thức sở hữu của danh từ

Trong tiếng Anh, có 2 hình thức sở hữu của danh từ. Đó là of‘s.

  •  Chúng ta thường dùng of với cấu trúc  the …of…  với những danh từ chỉ đồ vật vô tri vô giác, hay danh từ chỉ sự trừu tượng.

Ví dụ:
the leaves of the tree (lá cây)
the key of the room (chìa khóa phòng)
the result of the test (kết quả của bài kiểm tra)

  •  Chúng ta thường dùng s (sở hữu cách) với những danh từ chỉ người hoặc con vật.

Ví dụ:
Peter’s mum (mẹ của Peter)
my dad’s shoes (đôi giày của bố tôi)
the monkey’s tail (cái đuôi của con khỉ)
Lưu ý: 
Đôi khi chúng ta cũng có thể dùng ‘s khi nói về sự sở hữu của danh từ chỉ vật.
Ví dụ: the book’s title (tên của quyển sách)
Tuy nhiên trong trường hợp này, dùng of thì an toàn và thông dụng hơn – the title of the book (tên của quyển sách)

2. Những lưu ý khi sử dụng sở hữu cách (‘s)

2.1. Thông thường chúng ta thêm‘s vào ngay sau danh từ chỉ chủ sở hữu khi đó là danh từ số ít. Danh từ theo sau s không cần mạo từ.
Ví dụ: the man’s clothes (quần áo của người đàn ông)

2.2. Với những danh từ số nhiều tận cùng bằng s ta chỉ cần thêm
Ví dụ: the students’ classroom (lớp học của học sinh)

2.3.  Khi nhiều chủ cùng sở hữu 1 vật hay cùng có cùng quan hệ với 1 người, ta đặt ‘s ở cuối danh từ sau chót
Ví dụ:
Tom and his wife’s flat (căn hộ của Tom và vợ anh ấy)
Billy and Rosy’s mother (mẹ của Billy và Rosy)

2.4.  Khi chủ sở hữu là nhiều người và sở hữu riêng những đối tượng khác nhau, ta đặt ‘s sau mỗi danh từ chỉ chủ sở hữu
Ví dụ:
Tim’s and Paul’s bikes (những chiếc xe đạp của Tim và Paul)
Nick’s and Suzanna’s friends (những người bạn của Nick và Suzanna)

2.5.  Sở hữu cách có thể được dùng cho thời gian
Ví dụ:
today’s news (bản tin hôm nay)
a year’s time (khoảng thời gian 1 năm)

2.6.  Sở hữu cách có thể được dùng với những vật duy nhất
Ví dụ:
the sun’s light (ánh mặt trời)

2.7. Trong nhiều trường hợp, sở hữu cách được dùng kết hợp với of
Ví dụ:
A friend of Mark’s (một người bạn của Mark)
Lưu ý chúng ta không nói “A friend of Mark”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *