Lưu ý

* Hey! được dùng để thể hiện sự ngạc nhiên. Chú ý câu “That car just ran a red light and hit that truck!” (Chiếc xe  kia vừa mới vượt đèn đỏ và đâm vào xe tải kìa) được nói một cách nhiều năng lượng.

* Is anyone hurt ? là câu hỏi có/không, vì thế ngữ điệu đi lên ở cuối câu. Chú ý câu hỏi này được hỏi một cách lo lắng.

* 911 là số điện thoại bạn gọi cho dịch vụ khẩn cấp. Người nghe điện sẽ hỏi bạn về tình huống khẩn cấp đó và điều các dịch vụ khẩn cấp cần thiết đến, có thể là cảnh sát, lính cứu hỏa, xe cứu thương.

* I’d like to report a car accident near the post office on Charles Street. Chú ý nhấn mạnh các từ khóa “car accident,” “post office” and “Charles Street”. Đây là những chi tiết quan trọng mà bên dịch vụ cấp cứu cần nắm được.

* It just happened là cách nói khác của “It happened a moment ago” (Nó xảy ra một lúc trước). Chú ý trọng âm rơi vào từ “just” nhấn mạnh việc tai nạn xảy ra rất, rất gần đây.

* What did they say? Chú ý từ “say” được nhấn mạnh, nhưng ngữ điệu đi xuống ở cuối từ. Đây là câu hỏi với “What” vì thế ngữ điệu cần đi xuống.

Các bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại dưới đây để biết thêm về cách dùng các cấu trúc trên khi gọi trợ giúp.

Dialogue:

PETER: Hey! That car just ran a red light and hit that truck!
Này! Chiếc xe kia vừa mới vượt đèn đỏ và đâm vào xe tải kìa!

GAIL: Is anyone hurt?
Có ai bị thương không ?

PETER: I don’t know … let’s call 911. … Hello? I’d like to report a car accident near the post office on Charles Street. It looks like a man is hurt. Yes, it just happened. OK, thanks. Bye.
Tôi không biết… Hãy gọi 911… Xin chào ? Tôi muốn báo có một vụ tai nạn xe hơi gần bưu điện trên đường Charles. Có vẻ như một người đàn ông bị thương. Vâng, vừa xảy ra thôi. Vâng, cảm ơn. Tạm biệt.

GAIL: What did they say?
Họ nói gì thế ?

PETER: They’re going to send an ambulance and a police car right away.
 Họ sẽ điều xe cứu thương và xe cảnh sát tới ngay bây giờ.

GAIL: Good, they’re here. I hope the man is OK.
Tốt, họ đây rồi. Tôi hi vọng người đàn ông không sao.

PETER: I know. You have to be so careful when you’re driving.
 Tôi biết mà. Bạn phải cẩn thận khi lái xe đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *