Định nghĩa của một Gói dịch vụ và cách nói cho một gói dịch vụ mà bạn có

Gói dịch vụ (SP) là một tập hợp các bản cập nhật và sửa lỗi, được gọi là các bản vá lỗi , cho một hệ điều hành hoặc một chương trình phần mềm. Nhiều bản vá này thường được phát hành trước một gói dịch vụ lớn hơn, nhưng gói dịch vụ cho phép cài đặt đơn giản, dễ dàng.

Quảng Cáo

Gói dịch vụ đã cài đặt cũng có xu hướng cập nhật số phiên bản cho Windows. Đây là số phiên bản thực tế, không phải là tên thông dụng như Windows 10 hoặc Windows Vista. Xem danh sách Số phiên bản Windows của chúng tôi để biết thêm về điều đó.

Thông tin thêm về gói dịch vụ

Các gói dịch vụ thường bao gồm các tính năng mới ngoài các bản sửa lỗi. Đây là lý do tại sao một phiên bản của một chương trình hoặc hệ điều hành có thể khác nhiều so với phiên bản khác trên một máy tính khác. Điều này đặc biệt đúng nếu một người trong gói dịch vụ sớm và một gói dịch vụ khác là hai hoặc ba gói dịch vụ phía trước.

Quảng Cáo

Hầu hết thời gian, một chương trình hoặc hệ điều hành sẽ tham chiếu đến các gói dịch vụ bằng số gói dịch vụ đã được phát hành. Ví dụ, gói dịch vụ đầu tiên thường được gọi là SP1 và các gói dịch vụ khác có số lượng riêng như SP2 và SP5.

Hầu hết không phải tất cả các hệ điều hành và chương trình phần mềm đều cung cấp gói dịch vụ miễn phí như cập nhật thủ công từ trang web của nhà phát triển hoặc thông qua tính năng tự động cập nhật trong chương trình hoặc hệ điều hành.

Quảng Cáo

Các gói dịch vụ thường được phát hành theo lịch trình, như mỗi năm hoặc mỗi hai hoặc ba năm.

Mặc dù các gói dịch vụ chứa rất nhiều bản cập nhật trong một gói, bạn không phải tự cài đặt từng bản cập nhật. Cách gói dịch vụ hoạt động là sau khi bạn tải xuống gói ban đầu, bạn chỉ cần cài đặt nó như một chương trình, và tất cả các bản sửa lỗi, tính năng mới, v.v. được cài đặt tự động hoặc khi bạn nhấp qua chỉ một vài lời nhắc.

Các gói dịch vụ đôi khi được gọi là các gói tính năng (FP).

Gói dịch vụ nào tôi có?

Kiểm tra xem gói dịch vụ nào được cài đặt trên hệ điều hành Windows của bạn thực sự dễ dàng. Chỉ xem Gói dịch vụ nào tôi đã cài đặt trong Windows? để biết các bước chi tiết về cách thực hiện thông qua Bảng điều khiển .

Việc xác minh mức gói dịch vụ của một chương trình phần mềm riêng lẻ thường có thể được thực hiện thông qua tùy chọn menu Trợ giúp hoặc Giới thiệu trong chương trình. Gói dịch vụ gần đây nhất cũng có thể được đăng trên trang web của nhà phát triển trong phần Ghi chú phát hành hoặc phần Changelog, rất hữu ích nếu bạn đang sử dụng phiên bản cập nhật nhất của chương trình.

Tôi có đang chạy Gói dịch vụ mới nhất không?

Một khi bạn biết những gì gói dịch vụ cấp Windows hoặc chương trình khác đang chạy tại, bạn sẽ cần phải kiểm tra xem nó là mới nhất có sẵn. Nếu bạn không chạy gói dịch vụ mới nhất, bạn nên tải xuống và cài đặt nó càng sớm càng tốt.

Dưới đây là danh sách cập nhật chứa các liên kết tải xuống cho các gói dịch vụ mới nhất cho Windows và các chương trình khác:

  • Gói dịch vụ Microsoft Windows mới nhất (Windows 10, Windows 8, Windows 7, v.v.)
  • Gói dịch vụ văn phòng mới nhất của Microsoft (Office 2013, Office 2010, Office 2007, v.v.)

Lưu ý: Trong Windows, các gói dịch vụ dễ dàng nhất có sẵn thông qua Windows Update nhưng bạn có thể dễ dàng cài đặt một gói thủ công qua liên kết Microsoft Windows Service Packs mới nhất ở trên.

Ví dụ: nếu bạn muốn tải xuống Windows 7 Gói Dịch vụ 1, chỉ cần kiểm tra liên kết Gói Dịch vụ Windows, tìm tải xuống phù hợp dựa trên loại hệ thống của bạn, tải xuống tệp được liên kết và sau đó chạy nó như bạn sẽ tải xuống bất kỳ chương trình nào kế hoạch cài đặt.

Lỗi gói dịch vụ

Nó có nhiều khả năng cho một gói dịch vụ gây ra một lỗi cho một chương trình hoặc hệ điều hành hơn là cho một bản vá duy nhất.

Điều này thường là do thực tế là bản cập nhật gói dịch vụ mất nhiều thời gian để tải xuống và cài đặt hơn một bản vá duy nhất, do đó, có nhiều trường hợp xảy ra lỗi hơn. Ngoài ra, bởi vì các gói dịch vụ có nhiều cập nhật trong một gói, tỷ lệ cược tăng lên rằng một trong số chúng sẽ can thiệp vào một ứng dụng hoặc trình điều khiển khác đã có trên máy tính.

Xem cách khắc phục sự cố gây ra bởi bản cập nhật Windows nếu bạn gặp sự cố sau hoặc trước khi gói dịch vụ hoàn tất cài đặt, chẳng hạn như bản cập nhật bị đóng băng và không cài đặt tất cả .

Nếu bạn đang xử lý gói dịch vụ cho chương trình của bên thứ ba, tốt nhất bạn nên liên hệ với nhóm hỗ trợ cho phần mềm đó. Bên cạnh việc không thể áp dụng các bước khắc phục sự cố chăn cho các gói dịch vụ cho tất cả các chương trình, nhưng việc gỡ cài đặt và cài đặt lại phần mềm phải là bước đầu tiên nếu bạn không chắc chắn nên thử những gì khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *