IELTS (the International English Language Testing System) được thiết kế nhằm đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ của những người muốn học tập, nghiên cứu hay làm việc ở những nơi mà tiếng Anh được sử dụng để giao tiếp.
IELTS được công nhận và chấp nhận bởi hơn 10,000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, các nhà tuyển dụng, các chuyên gia, các Cục quản lý xuất nhập cảnh và nhiều cơ quan chính phủ khác. Để tìm hiểu thêm về danh sách các tổ chức chấp nhận kết quả IELTS, hãy truy cập ielts.org/recognition.

Dễ tiếp cận và thuận tiện

Kì thi IELTS được tổ chức 4 lần mỗi tháng tại hơn 140 quốc gia. Bài kiểm tra được tổ chức vào các ngày thứ bảy và thứ năm. Để nắm được thời gian thi trong khu vực của bạn, hãy liên hệ với trung tâm IELTS gần bạn nhất. Danh sách những địa điểm tổ chức thi IELTS trên toàn thế giới có sẵn tại: ielts.org

Bài thi quốc tế

IELTS được tập trung vào tính chuẩn quốc tế trong nội dung. Ví dụ, các đoạn văn và bài tập được lấy nguồn từ các sách báo ở khắp các nước nói tiếng Anh trên thế giới; hàng loạt giọng nói của người bản ngữ (như Bắc Mỹ, Úc, New Zealand, Anh,..v..v..) được sử dụng trong phần thi Nghe; và rất nhiều tiêu chuẩn của tiếng anh được chấp thuận trong các bài kiểm tra nói và viết.

Bài thi đã được thử nghiệm và chứng nhận

IELTS đã được phát triển bởi một số chuyên gia hàng đầu trên thế giới về đánh giá ngôn ngữ và được chứng nhận bởi 1 chương trình nghiên cứu, đánh giá và phát triển bài thi 1 cách rộng rãi.

Mức độ của bài thi

IELTS  được thiết kế để đánh giá các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh qua nhiều cấp độ. Trong IELTS sẽ không có khái niệm “đỗ” hay “trượt”. Kết quả được thông báo dưới dạng thang điểm dựa trên nấc điểm từ 1 (thấp nhất) đến 9 (cao nhất).
Thang điểm IELTS
9: thông thạo
8: rất tốt
7: tốt
6: khá
5: bình thường
4: hạn chế
3: cực kỳ hạn chế
2: kém
1: không biết sử dụng
0: không có thông tin để chấm bài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *