Giá niêm yết

Khái niệm

Giá niêm yết tiếng Anh là Quoted price.

Quảng Cáo

Giá niêm yết là giá gần đây nhất mà một khoản đầu tư (hoặc bất kì loại tài sản nào khác) đã được giao dịch. Giá niêm yết của các khoản đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và các công cụ phái sinh thay đổi liên tục trong ngày khi các sự kiện xảy ra ảnh hưởng đến thị trường tài chính và giá trị cảm nhận của các khoản đầu tư khác nhau.

Giá niêm yết đại diện cho mức giá gần đây nhất mà người mua và người bán có thể đồng ý.

Quảng Cáo

Đặc điểm của Giá niêm yết

Giá niêm yết của cổ phiếu được hiển thị trên bảng thông tin điện tử, hiển thị thông tin cập nhật từng phút về giá giao dịch và khối lượng giao dịch. Đối với hầu hết các sàn giao dịch lớn, giờ giao dịch từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều.

Bảng thông tin cho thấy tên cổ phiếu (được biểu thị bằng kí hiệu cổ phiếu gồm 3 hoặc 4 chữ cái – ví dụ: AAPL hoặc TGT), số lượng cổ phiếu được giao dịch, giá mà chúng giao dịch (ở dạng thập phân), sự thay đổi tăng hoặc giảm của giá niêm yết so với giá niêm yết cuối cùng và mức độ thay đổi giá.

Quảng Cáo

Nhiều bên liên quan theo dõi giá niêm yết của cổ phiếu, bao gồm quản lí công ty, nhóm quan hệ nhà đầu tư, nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư bán lẻ. Đặc biệt, các nhà giao dịch liên tục theo dõi và dự đoán giá niêm yết của một chứng khoán để đặt mua cho khách hàng hoặc tài khoản của chính họ.

Khi một nhà giao dịch làm việc cho một định chế tài chính, họ thường giao dịch bằng tiền và tín dụng của công ty. Ngoài ra, một nhà giao dịch có thể làm việc độc lập, trong trường hợp đó họ sẽ không nhận được mức lương và tiền thưởng tương tự như đối với một nhà giao dịch làm việc trong một công ty lớn, nhưng họ có thể giữ lại tất cả lợi nhuận.

Giá hỏi mua và giá chào bán niêm yết

Giá niêm yết thể hiện thỏa thuận cập nhật nhất giữa người mua và người bán, nói cách khác, là giá hỏi mua và giá chào bán. Giá hỏi mua là một đề nghị mà một nhà đầu tư, nhà kinh doanh hoặc đại lí đưa ra để mua chứng khoán, hàng hóa hoặc một loại tiền tệ.

Mặt khác, giá chào bán là giá mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Giá chào bán cũng thường được gọi là một đề nghị bán. Sự khác biệt giữa giá hỏi mua và giá chào bán là sự chênh lệch. Khi thực hiện một giao dịch, cả giá hỏi mua và giá chào bán đều có thể tăng cao hơn cho giao dịch tiếp theo, dựa trên nhu cầu.

Đối với các cá nhân đang giao dịch danh mục đầu tư của riêng họ, giá niêm yết thường được hiển thị trong một hình chữ nhật ở một vị trí dễ nhận thấy trên nền tảng giao dịch trực tuyến của họ. Giá hỏi mua và giá chào bán liên tục di chuyển nếu chứng khoán có nhu cầu mua cao và giao dịch với khối lượng lớn. Nếu chứng khoán không có nhu cầu đáng kể, giá niêm yết có thể không tăng hoặc giảm nhiều trong suốt ngày giao dịch.

(Theo Investopedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *