Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn ————- Bởi vậy , nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.

Bài Viết: Gia gia là gì

Cách Xưng Hô thời phong kiến ( 1 )

Nguồn : Zing blog

Quảng Cáo

(‐^▽^‐)☞ ☜(‐^▽^‐)

A— Ngoại hiệu hoàng thất

Quảng Cáo

Cha vua (người cha chưa từng làm vua) : Quốc lão– Cha vua (người cha đã có lần làm vua rồi truyền ngôi cho con) : Thái thượng hoàng– Mẹ vua (chồng chưa từng làm vua) : Quốc mẫu– Mẹ vua (chồng đã có lần làm vua) : Thái hậu– Anh trai vua : Hoàng huynh– Chị gái vua : Hoàng tỉ– Vua : Hoàng thượng– Vua của đế quốc (giai cấp thống trị những nước chư hầu) : Hoàng đế– Em trai vua : Hoàng đệ– Em gái vua : Hoàng muội– Bác vua : Hoàng bá– Chú vua : Hoàng thúc– Vk vua : Hoàng hậu/Hoàng hậu nương nương– Cậu vua : Quốc cữu– Cha bà xã vua : Quốc trượng– Thiếu niên vua : Hoàng tử– Thiếu niên vua (người đc chỉ định sẽ lên ngôi) : Đông cung thái tử/Thái tử– Vk hoàng tử : Hoàng túc– Vk Đông cung thái tử : Hoàng phi– Con gái vua : Công chúa– Con rể vua : Phò mã– Thiếu niên trưởng vua chư hầu : Thế tử– Con gái vua chư hầu : Quận chúa– Chồng quận chúa : Quận mã

Quảng Cáo

B—Xưng hô:

– Vua tự xưng :+ Quả nhân: cần sử dụng cho tước nào rất được.

Xem Ngay: Ram Dốc Tiếng Anh Là Gì – Ramp Là Gì, Nghĩa Của Từ Ramp

+ Trẫm: chỉ cho Hoàng đế/Vương.

Xem Ngay: Giấy Kraft Là Gì – Công Dụng Của Giấy Kraft Nâu

+ Cô gia: chỉ cần sử dụng cho Vương đi xuống. (Vương gia…)– Vua gọi những quần thần : chư khanh, chúng khanh– Vua gọi cận thần (đc sủng ái): Ái khanh.– Vua gọi bà xã (đc sủng ái): Ái phi. Không thì gọi (Họ) + Chức vị. VD: Lan quý phi…– Vua gọi vua chư hầu : hiền hầu– Vua, hoàng hậu gọi con (khi còn bé dại) : hoàng nhi– Những con tự xưng với vua cha: nhi thần– Những con gọi vua cha: phụ hoàng– Những con vua gọi mẹ: mẫu hậu– Những quan tâu vua : bệ hạ, thánh thượng– Những thê thiếp (bao và cả bà xã) khi nói chuyện với vua xưng là : thần thiếp– Hoàng thái hậu nói chuyện với những quan xưng là : ai gia– Những quan tự xưng khi nói chuyện với vua : hạ thần– Những quan tự xưng khi nói chuyện với quan lớn hơn (hơn phẩm hàm) : hạ quan– Những quan tự xưng với dân thường: bản quan– Dân thường gọi quan: đại nhân– Dân thường khi nói chuyện với quan xưng là : thảo dân– Người làm những việc vặt ở cửa quan như chạy giấy, dọn dẹp, đưa thư, v.v… : nha dịch/nha lại/sai nha– Thiếu niên nhà quyền quý thì gọi là : công tử– Con gái nhà quyền quý thì gọi là : tiểu thư– Đầy tớ trong những hộ gia đình quyền quý gọi ông chủ là : lão gia– Đầy tớ trong những hộ gia đình quyền quý gọi bà chủ là : phu nhân– Đầy tớ trong những hộ gia đình quyền quý gọi thiếu niên chủ là : nợ gia– Đầy tớ trong những hộ gia đình quyền quý tự xưng là (khi nói chuyện với bề trên): tiểu nhân– Đứa thiếu niên bé dại theo hầu các người quyền quý thời phong kiến : tiểu đồng– Những quan thái giám khi nói chuyện với vua, hoàng hậu xưng là : nô tài– Cung nữ chuyên phục dịch xưng là : nô tì– Ngoài ra, so với những quan còn tồn tại kiểu thêm họ vào trước chức tước, thành tên gọi. Ví dụ : Quách công công, Lý tổng quản, Lưu hoàng thúc…

C—Xưng hô khi nói chuyện với người khác:

# Tôi (cho phái mạnh)= Tại hạ/Tiểu sinh/Mỗ/Lão phu (nếu là người già)/Bần tăng (nếu là nhà sư)/Bần đạo (nếu là đạo sĩ)/Lão nạp (nếu là nhà sư già)# Tôi (cho nữ giới) = Tại hạ/Tiểu nữ//Lão nương (nếu là người già)/Bổn cô nương/Bổn phu nhân (người đã có rất nhiều chồng)/Bần ni (nếu là ni cô)/Bần đạo (nếu là nữ đạo sĩ)# Anh/Bạn (ý chỉ người khác) = Những hạ/Huynh đài/Công tử/Cô nương/Tiểu tử/Đại sư (nếu nói chuyện với nhà sư)/Chân nhân (nếu nói chuyện với đạo sĩ)# Anh = Huynh/Ca ca/Sư huynh (nếu gọi người cùng học một sư phụ)# Anh (gọi thân thiết)= Hiền huynh# Em trai = Đệ/Đệ đệ/Sư đệ (nếu gọi người cùng học một sư phụ)# Em trai (gọi thân thiết) = Hiền đệ# Chị = Tỷ/Tỷ tỷ/Sư tỷ (nếu gọi người cùng học một sư phụ)# Chị (gọi thân thiết) = Hiền tỷ# Em gái = Muội/Sư muội (nếu gọi người cùng học một sư phụ)# Em gái (gọi thân thiết) = Hiền muội# Chú = Thúc thúc/Sư thúc (nếu người đấy là em trai hoặc sư đệ của sư phụ)# Bác = Bá bá/Sư bá (Nếu người đấy là anh hoặc sư huynh của sư phụ)# Cô/dì = A di (Nếu gọi cô ba thì là tam di, cô tư thì gọi là tứ di….)# Dượng (chồng của chị/em gái cha/mẹ) = Cô trượng# Thím/mợ (bà xã của chú/cậu) = Thẩm thẩm (Nếu gọi thím ba thì là tam thẩm, thím tư thì gọi là tứ thẩm…)# Ông nội/ngoại = Gia gia# Ông nội = Nội tổ# Bà nội = Nội tổ mẫu# Ông ngoại = Ngoại tổ# Bà ngoại = Ngoại tổ mẫu# Cha = Phụ thân# Mẹ = Mẫu thân# Anh trai kết nghĩa = Nghĩa huynh# Em trai kết nghĩa = Nghĩa đệ# Chị gái kết nghĩa = Nghĩa tỷ# Em gái kết nghĩa = Nghĩa muội# Cha nuôi = Nghĩa phụ# Mẹ nuôi = Nghĩa mẫu# Anh họ = Biểu ca# Chị họ = Biểu tỷ# Em trai họ = Biểu đệ# Em gái họ = Biểu muội# Gọi bà xã = Hiền thê/Ái thê/Nương tử# Gọi chồng = Tướng công/Lang quân# Anh rể/Em rể = Tỷ phu/Muội phu# Chị dâu = Tẩu tẩu# Ba mẹ gọi con cái = Hài tử/Hài nhi hoặc tên# Gọi bà xã chồng người khác = hiền khang lệ (phương thức nói lịch sự)

D— Khi nói chuyện với người khác mà nhắc tới người thân của tớ:

# Cha mình thì gọi là gia phụ# Mẹ mình thì gọi là gia mẫu# Anh trai ruột của tớ thì gọi là gia huynh/tệ huynh (phương thức nói khiêm nhường)# Em trai ruột của tớ thì gọi là gia đệ/xá đệ# Chị gái ruột của tớ thì gọi là gia tỷ# Em gái ruột của tớ thì gọi là gia muội# Ông nội/ngoại của tớ thì gọi là gia tổ# Vk của tớ thì gọi là tệ nội/tiện nội# Chồng của tớ thì gọi là tệ phu/tiện phu# Con của tớ thì gọi là tệ nhi

E— Khi nói chuyện với người khác mà nhắc tới người thân của họ:

# Sư phụ người đó thì gọi là lệnh sư# Cha người đấy là lệnh tôn# Mẹ người đấy là lệnh đường# Cha lẫn mẹ người đó một lúc là lệnh huyên đường# Thiếu niên người đấy là lệnh lang/lệnh công tử# Con gái người đấy là lệnh ái/lệnh thiên kim# Anh trai người đó thì gọi là lệnh huynh# Em trai người đó thì gọi là lệnh đệ# Chị gái người đó thì gọi là lệnh tỷ# Em gái người đó thì gọi là lệnh muội

F— Xưng hô trong hộ gia đình:

Ông bà tổ chết rồi xưng Hiển cao tổ khảo/tỷ Ông bà tổ chưa chết xưng Cao tổ phụ/mẫu cháu xưng Huyền tôn Ông bà cố chết rồi xưng Hiển tằng tổ khảo/tỷ Ông bà có chưa chết xưng Tằng tổ phụ/mẫu cháu xưng Tằng tôn Ông bà nội chết rồi thời xưng Hiẻn tổ khảo/tỷ Ông bà nội chưa chết thì xưng Tổ phụ/mẫu cháu xưng nội tôn Ba mẹ chết rồi thì xưng: Hiển khảo, Hiền tỷ. chưa chết xưng thân Phụ/mẫu (Xem Ngay phần cha kế mẹ kế) Cha chết rồi thì con tự xưng là: Cô tử, cô nữ (cô tử: thiếu niên, cô nữ: con gái). Mẹ chết rồi thì con tự xưng là: Ai tử, ai nữ. Ba mẹ đều chết hết thì con tự xưng là: Cô ai tử, cô ai nữ. Cha ruột: Thân phụ. Cha ghẻ: Kế phụ. Cha nuôi: Dưỡng phụ. Cha đỡ đầu: Nghĩa phụ.

Thiếu niên to (con cả thứ hai): Trưởng tử, trưởng nam.

Con gái to: Trưởng nữ. Con kế. Thứ nam, thứ nữ. Con út (trai): Quý nam, vãn nam. Gái: quý nữ, vãn nữ.

Mẹ ruột: Sanh mẫu, từ mẫu. Mẹ ghẻ: Kế mẫu: Con của bà bà xã bé dại kêu bà xã to của cha là má hai: Đích mẫu. Mẹ nuôi: Dưỡng mẫu. Mẹ có chồng khác: Giá mẫu. Má bé dại, tức bà xã bé của cha: Thứ mẫu. Mẹ bị cha từ bỏ: Xuất mẫu. Bà vú: Nhũ mẫu.

Chú, bác bà xã: Thúc nhạc, bá nhạc. Cháu rể: Điệt nữ tế. Chú, bác ruột: Thúc phụ, bá phụ. Vk của chú : Thiếm, Thẩm. Cháu của chú and bác, tự xưng là nội điệt.

Cha chồng: Chương phụ. Dâu to: Trưởng tức. Dâu thứ: Thứ tức. Dâu út: Quý tức.

Cha bà xã (sống): Nhạc phụ, (chết): Ngoại khảo. Mẹ bà xã (sống): Nhạc mẫu, (chết): Ngoại tỷ. Rể: Tế. Chị, em gái của cha, ta kêu bằng cô: Thân cô. Ta tự xưng là: Nội điệt. Chồng của cô: Dượng: Cô trượng, tôn trượng. Chồng của dì: Dượng: Di trượng, biểu trượng. Cậu, mợ: Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ còn gọi là: Câm. Còn ta tự xưng là: Sanh tôn. Cậu bà xã: Cựu nhạc. Cháu rể: Sanh tế.

Vk: Chuyết kinh, bà xã chết rồi: Tẩn. Ta tự xưng: Lương phu, Kiểu châm. Vk bé: Thứ thê, trắc thất. Vk to: Chánh thất. Vk sau (bà xã chết rồi cưới bà xã khác): Kế thất.

Anh ruột: Bào huynh. Em trai: Bào đệ, cũng gọi: Xá đệ. Em gái: Bào muội, cũng gọi: Xá muội Chị ruột: Bào tỷ. Anh rể: Tỷ trượng. Em rể: Muội trượng. Anh rể: Tỷ phu. Em rể: Muội trượng, còn gọi: Khâm đệ. Chị dâu: Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử. Em dâu: Đệ phụ, Đệ tức. Chị chồng: Đại cô. Em chồng: Tiểu cô. Anh chồng: Phu huynh: Đại bá. Em chồng: Phu đệ, Tiểu thúc. Chị bà xã: Đại di. Em bà xã (gái): Tiểu di tử, Thê muội. Anh bà xã: Thê huynh: Đại cựu: Ngoại huynh. Em bà xã (trai): Thê đệ, Tiểu cựu tử. Con gái đã có rất nhiều chồng: Giá nữ. Con gái chưa có chồng: Sương nữ. Cha ghẻ, con tự xưng: Chấp tử.

Tớ trai: Nghĩa bộc. Tớ gái: Nghĩa nô. Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn con của trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích tôn thừa trọng. Cha, mẹ chết chưa chôn: Cố phụ, cố mẫu. Cha, mẹ chết đã chôn: Hiền khảo, hiển tỷ. Mới chết: Tử. Đã chôn: Vong.

Anh em chú bác ruột với cha mình: Đường bá, đường thúc, đường cô, mình tự xưng là: Đường tôn. Anh em bạn với cha mình: Niên bá, quý thúc, lịnh cô. Mình là cháu, tự xưng là: Thiểm điệt, lịnh điệt. Chú, bác của cha mình, mình kêu: Tổ bá, tổ thúc, tổ cô. Mình là cháu thì tự xưng là: Vân tôn

(⌒∇⌒。)

Love begins with a smile, grows with a kiss, và ends with a teardrop. (Tình yêu thuở đầu với thú vui, to lên với nụ hôn, and kết thúc bằng giọt nước mắt)

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *