1. Mẫu câu We stood watching
Ta có thể dùng phân từ sau stand, sit, lie, gorun. 
The whole family stood waving in the road. (Cả gia đình đứng vẫy tay bên đường.)
Karen sat at the table reading a newspaper. (Karen ngồi ở bàn đọc báo.)
The girl lay trapped under the wreckage for three days. (Cô gái nằm mắc kẹt dưới đống đổ nát trong ba ngày liền.)
People ran screaming for help. (Mọi người chạy và kêu cứu.)

Hai hành động, ví dụ đứng và vẫy tay, xảy ra cùng một lúc.
Chú ý: Ta cũng dùng busy với phân từ chủ động.
Angela was busy doing the accounts. (Angela bận làm việc với đống tài khoản.)

2. Go shoppingdo the shopping
a. Ta dùng go/come và phân từ chủ động để nói về những hành động xảy ra bên ngoài phạm vi nhà, đặc biệt là hoạt động giải trí.
I’d love to go swimming. (Tôi rất thích đi bơi.)
We went riding yesterday. (Chúng tôi đi đạp xe ngày hôm qua.)
Come cycling with us. (Đi đạp xe với chúng tôi nào.)
Mac goes jogging every morning. (Mac chạy bộ mỗi sáng.)

b. Chúng ta dùng do the + danh động từ cho một số loại công việc, đặc biệt là việc nhà.
I usually do the washing at the weekend. (Tôi thường giặt quần áo vào cuối tuần.)
Someone comes in to do the cleaning for us. (Sẽ có người đến để dọn nhà cho chúng ta.)
Have you done the ironing yet? (Con đã là quần áo chưa?)

Chú ý: Go shopping thường nghĩa là mua sắm giải trí, ví dụ như mua quần áo. Còn do the shopping thường nghĩa là mua đồ ăn.

c. Ta có thể dùng do some…., do a lot of/a bit of… cho cả giải trí lẫn công việc.
I once did some surfing in California. (Có lần tôi đã lướt sóng ở California.)
Jeff does a lot of cooking, doesn’t he? (Jeff nấu ăn rất nhiều đúng không?)
I don’t do much fishing these days. (Tôi không đi câu cá nhiều lắm vào những ngày này.)
I’m afraid we’ve got a lot of tidying up to do. (Tôi e là chúng ta phải dọn dẹp rất nhiều thứ.)

Chúng ta có thể sử dụng do + danh động từ.
I can’t do sewing. I always make a mess of it. (Tôi không biết may vá.Tôi luôn làm rối tung lên.)
We did trampolining once a week at school last year. (Năm ngoái, ở trường mỗi tuần 1 lần chúng tôi đều chơi bạt nhún.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *