Lưu ý

* Should we … or …? Là một cách hỏi “Cái nào tốt hơn?” “Should” được sử dụng để hỏi về một quan điểm. Lưu ý rằng, trường hợp này chúng ta không sử dụng “Will”.

* Take a taxi or a bus? Từ “or” ở đây báo hiệu một sự lựa chọn. Lưu ý lên giọng khi nói từ “taxi” (lựa chọn đầu tiên) và xuống giọng khi nói từ “bus” (lựa chọn thứ hai).

* Let’s (Let us) có nghĩa là “Tôi nghĩ chúng ta nên làm như thế này”.

* Rush hour là khoảng thời gian trong ngày mà hầu hết mọi người đều đi làm hoặc về nhà. Ở hầu hết các thành phố tại Hoa Kỳ, giờ cao điểm là khoảng từ 7:30 đến 9:00 sáng, và từ 4:30 đến 6:30 chiều. Lưu ý rằng “rush hour” là một danh từ ghép, với trọng âm rơi vào từ đầu tiên.

* Isn’t that Đây là một câu hỏi phủ định. Người nói mong đợi một câu trả lời khẳng định. Câu hỏi này được sử dụng để kiểm tra thông tin.

* Bus stop là một danh từ ghép, với trọng âm rơi vào từ đầu tiên.

* Oh! Là một thán từ dùng để cảnh báo hoặc diễn tả sự ngạc nhiên

* Oh, no! dùng để diễn tả sự thất vọng.

* We just missed it ở đây có nghĩa là “Chúng ta đến quá trễ để bắt xe buýt rồi”. Lưu ý rằng trọng âm rơi vào từ “just” để diễn tả sự việc rất gần đây.

* No problem ở đây có nghĩa là “Không vấn đề gì”.

Các bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại dưới đây để biết thêm về cách dùng các cấu trúc trên khi lựa chọn phương tiện đi lại.

Dialogue

JOYCE: Should we take a taxi or a bus to the mall?
Chúng ta nên gọi taxi hay đi xe buýt tới trung tâm mua sắm nhỉ?

BILL: Let’s take a bus. It’s impossible to get a taxi during rush hour.
Đi xe buýt nhé. Chẳng thể nào gọi được taxi trong giờ cao điểm đâu.

JOYCE: Isn’t that a bus stop over there?

BILL: Yes … Oh! There’s a bus now. We’ll have to run to catch it.
Được thôi … Ồ! Bây giờ đang có một chuyến xe buýt. Chúng ta phải chạy để bắt kịp nó.

JOYCE : Oh, no! We just missed it.
Ôi không! Chúng ta đã lỡ chuyến đó mất rồi.

BILL: No problem. There’ll be another one in 10 minutes.
Không sao cả. 10 phút nữa sẽ có chuyến khác thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *