1. Thay cho dấu chấm

Dấu chấm phẩy (;) đôi khi được dùng thay cho dấu chấm trong trường hợp các câu độc lập về mặt ngữ pháp nhưng có nghĩa tiếp nối nhau. Dấu chấm phẩy không thông dụng như dấu phẩy hay dấu chấm.
Ví dụ:
Some people work best in the mornings; others do better in the evenings.
(Một số người làm việc hiệu quả nhất vào buổi sáng; những người khác lại vào buổi tối.)
It is a fine idea; let us hope that it is going to work.
(Đó là một ý hay; chúng ta hãy hy vọng rằng nó sẽ có hiệu quả.)
Không dùng dấu phẩy cho các trường hợp như trên.

2. Trong danh sách

Dấu chấm phẩy có thể dùng để tách các mục trong một danh sách, đặc biệt khi chúng khá phức tạp về mặt ngữ pháp.
Ví dụ:
You may use the sports facilities on condition that your subscription is paid regularly; that you arrange for all necessary cleaning to be carried out; that you undertake to make good any damage;…
(Bạn có thể sử dụng những tiện nghi thể thao với điều kiện là bạn trả hội phí thường xuyên; rằng bạn sẽ lau dọn sạch sẽ khi cần thiết, rằng bạn cam kết đề bù bất kỳ hư hại nào.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *