Lưu ý:

Doesn’t …? Khi bạn có một câu hỏi phủ định, câu trả lời dự kiến là có. Như vậy là thể hiện hoàn toàn ngược lại với những gì đang được truyền đạt (tức là, cô dâu trông rất đẹp).

• Hãy nghe trọng âm trong honeymoon (tuần trăng mật). Có ba âm tiết trong “honeymoon”, với sự nhấn mạnh vào âm tiết đầu tiên [HO-ney-moon].  Từ nội dung này rất quan trọng về mặt văn hóa, vì vậy, nó được nhấn mạnh: Đó có nghĩa là một chuyến đi hoặc kỳ nghỉ được thực hiện bởi một cặp vợ chồng mới cưới.

Tie the knot là cách nói thân mật của “get married” (kết hôn).

• Bạn có thể tìm và giải thích hai cách sử dụng chỉ trong cuộc đối thoại này không? “Just” là một trạng từ có thể được sử dụng theo hai cách khác nhau:
a) Để chỉ ra một quá khứ rất gần (I just heard the story – Tôi vừa nghe câu chuyện). Khi được sử dụng để truyền đạt thời gian, “just” được sử dụng một cách đơn giản với một động từ quá khứ đơn vì hành động đã hoàn tất.  Đôi khi nó cũng có thể được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành (He’s just finished writing a book – Anh ấy vừa viết xong một cuốn sách).
b) Để chỉ sự tương phản hoặc nhấn mạnh (Most people just go to the beach – Hầu hết mọi người chỉ đi đến bãi biển). Trong trường hợp đó,  “just” có thể được thay thế bởi “simply” và
nhấn mạnh từ mà nó liên quan đến (một động từ, tính từ hoặc trạng từ khác) bằng cách biểu thị sự tương phản. So sánh các câu sau: “They just got married yesterday” (Họ vừa kết hôn ngày hôm qua) (trạng từ chỉ thời gian) và “The wedding reception was just wonderful” (Tiệc cưới thật tuyệt với) (trạng từ nhấn mạnh).

Các bạn hãy theo dõi hội thoại dưới đây để biết thêm một số cách diễn đạt khi nói về đám cưới.

Dialogue:

ANGELICA: Doesn’t the bride look beautiful in that wedding dress?
Cô dâu trông thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới đó đúng không?

MARIA: Yes. She looks amazing. And the groom is so romantic. I just heard the story of how they got engaged! He proposed to her during a candlelight dinner in London. Did you know that was where they went to school?
Đúng. Cô ấy trông thật tuyệt vời. Và chú rể thật lãng mạn. Tớ vừa nghe câu chuyện về cách mà họ đính hôn! Anh ấy đã cầu hôn cô trong bữa tối dưới ánh nến ở London. Cậu có biết rằng đó chính là nơi họ đã từng học không?

ANGELICA: Oh? Wonderful. And the honeymoon! What a great idea! Most people just go to the beach for a week after they tie the knot. But they plan on heading to California and cruising the coast on their motorcycle.
Ồ? Tuyệt vời. Và tuần trăng mật nữa! Thật là một ý tưởng hay! Hầu hết mọi người chỉ đi đến bãi biển trong một tuần sau khi họ kết hôn. Nhưng họ có kế hoạch đi đến California và đi chơi dọc bờ biển bằng xe máy của họ.

MARIA: Really! What a fantastic idea. This is by far the best wedding I’ve ever been to.
Thật thế à! Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Đây là đám cưới tuyệt nhất mà tớ từng tham dự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *