A. Phương pháp giải

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Cường độ dòng điện kí hiệu bằng chữ I.

Quảng Cáo

Có đơn vị là ampe, kí hiệu đơn vị là A.

Ngoài ra có thể sử dụng đơn vị miliampe (mA) hoặc microampe (μA).

Quảng Cáo

Để đo cường độ dòng điện ta dùng dụng cụ là ampe kế.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Với một bóng đèn nhất định, dòng điện chạy qua đèn có cường độ sentayho.com.vnì đèn càng sáng.

Quảng Cáo

 A. Càng lớn

 B. Càng nhỏ

 C. không thay đổi

 D. bất kỳ

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Vì vậy dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn thì đèn càng sáng.

Chọn A

Ví dụ 2: Câu phát biểu nào đúng?

 A. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn

 B. Đo cường độ dòng điện bằng Ampekế

 C. Đơn vị đo cường độ dòng điện là Ampe (A )

 D. Cả ba nội dung A,B,C đều đúng

Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Cường độ dòng điện kí hiệu bằng chữ I.

Có đơn vị là ampe, kí hiệu đơn vị là A.

Ngoài ra có thể sử dụng đơn vị miliampe (mA) hoặc microampe (μA).

Để đo cường độ dòng điện ta dùng dụng cụ là ampe kế.

Chọn D.

Ví dụ 3: Chọn câu sai. Một bóng đèn mắc trong mạch sẽ:

 A. Sáng khi có dòng điện.

 B. Không sáng khi dòng điện bình thường.

 C. Rất sáng khi cường độ dòng điện lớn.

 D. Sáng yếu khi cường độ dòng điện yếu.

Khi có dòng điện trong mạch thì đèn sẽ sáng, đèn sáng mạnh khi cường độ dòng điện lớn, đèn sáng yếu khi cường độ dòng điện yếu.

Do đó đáp án B sai.

Chọn B.

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Chọn nhận định sai. Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

 A. Tác dụng từ trên nam châm điện càng mạnh.

 B. Tác dụng nhiệt trên bàn là, bếp điện càng mạnh.

 C. Tác dụng sinh lý đối với sinh vật và con người yếu.

 D. Bóng đèn mắc trong mạch càng sáng.

Câu 2: Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau

 A. Cường độ dòng điện cho ta biết độ mạnh hay yếu của dòng điện

 B. Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe kế.

 C. Cường độ dòng điện càng lớn thì tác dụng nhiệt của nó càng mạnh.

 D. Số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện.

Câu 3: Cường độ dòng điện cho biết điều gì sau đây?

 A. Vật bị nhiễm điện hay không.

 B. Độ mạnh hay yếu của dòng điện qua mạch.

 C. Khả năng tạo ra dòng điện của một nguồn điện.

 D. Độ sáng của một bóng đèn.

Câu 4: Chọn câu sai khi nói về đơn vị của cường độ dòng điện.

 A. Cường độ dòng điện có đơn vị là ampe (A)

 B. Cường độ dòng điện có đơn vị là độ C (°C)

 C. Cường độ dòng điện có đơn vị là vôn (V)

 D. Cường độ dòng điện có đơn vị là đề xi Ben (dB)

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa cường độ dòng điện qua một bóng đèn và độ sáng của bóng đèn đó?

 A. Độ sáng của một bóng đèn phụ thuộc vào cường độ dòng điện chạy qua nó.

 B. Trong giới hạn cho phép, bóng đèn càng sáng yếu khi cường độ dòng điện qua nó càng giảm.

 C. Trong giới hạn cho phép, bóng đèn càng sáng mạnh khi cường độ dòng điện qua nó càng tăng.

 D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 6: Cường độ dòng điện có kí hiệu là chữ cái nào?

 A. I

 B. U

 C. A

 D. V

Câu 7: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào?

 A. Vôn kế

 B. Nhiệt kế

 C. ampe kế

 D. Ẩm kế.

Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Cường độ dòng điện đặc trưng cho sự….. hay……của dòng điện. Dòng điện càng……thì …….dòng điện càng lớn. ……dòng điện được kí hiệu bằng chữ I.

Câu 9: Khi nối một bóng đèn vào các cực của bình ắc quy, đèn sáng. Hỏi khi đó dòng điện có chạy qua bình ắc quy không? Tại sao?

Câu 10: Cường độ dòng điện nói lên “độ mạnh” của dòng điện. Nếu trong cùng một thời gian, số electron đi qua tiết diện của dây dẫn nào nhiều hơn thì tức là cường độ dòng điện trong dây dẫn ấy lớn hơn. Dựa vào hình vẽ dưới đây, hãy giải thích tại sao khi mắc các dây dẫn nối tiếp thì cường độ dòng điện qua các dây dẫn là như nhau?

Câu 11: Trong giờ thực hành, Hiếu và Nghĩa dự định dùng hai bóng đèn khác nhau mắc nối tiếp với một nguồn điện. Hai bạn dự đoán kết quả sẽ quan sát được như sau:

Hiếu: Cả hai đèn đều sáng bình thường vì chúng có cùng một dòng điện đi qua.

Nghĩa: Có một đèn sáng bình thường, một đèn sáng không bình thường.

Hãy cho biết ý kiến của mình về cuộc tranh luận trên của hai bạn.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Dạng 8:Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án
 • Dạng 9:Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án
 • Dạng 10:Bài tập về tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện hay, có đáp án
 • Dạng 12:Cách đổi đơn vị cường độ dòng điện cực hay, có đáp án
 • Dạng 13:Bài tập về Ampe kế cực hay, có đáp án
 • Dạng 14:Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

 • Giải bài tập Vật lí 7
 • Giải sách bài tập Vật lí 7
 • Giải VBT Vật Lí 7
 • 470 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án
 • Top 37 Đề thi Vật Lí 7 có đáp án
WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại sentayho.com.vn

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *