Chúng ta sử dụng mẫu với ‘and’ để thể hiện sự gia tăng liên tục.

  • The plant grew taller and taller.

(Cây phát triển ngày càng cao.)

  • The roads are getting more and more crowded.

(Những con đường ngày càng đông đúc.)

  • There’s more and more traffic all the time.

(Ngày càng có nhiều phương tiện giao thông.)

  • The problem is becoming worse and worse.

(Vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn.)

2. Chúng ta sử dụng mẫu với ‘the’ và so sánh để nói đến một sự thay đổi của một thứ gắn với sự thay đổi của một thứ khác.

  • The longer the journey (is), the more expensive the ticket (is).

(Hành trình càng dài thì vé càng đắt.)

  • The further you travel, the more you pay.

(Bạn càng đi xa, bạn càng phải trả nhiều tiền.)

  • The older you get, the more difficult it becomes to find a job.

(Càng lớn tuổi, bạn càng khó tìm việc làm.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *