Những câu trả lời ngắn thường được dùng trong những đoạn hội thoại để thể hiện người nghe đang chú ý và cảm thấy thích thú. Chúng được thành lập bởi cấu trúc trợ động từ + đại từ như câu hỏi đuôi.
Ví dụ:
It was a terrible party. ~ Was it? ~ Yes…
(Đó là một bữa tiệc tồi tệ. ~ Vậy sao? ~ Phải…)

Chú ý rằng những câu hỏi này không để hỏi thông tin, chúng đơn giản thể hiện rằng người nghe phản ứng như thế nào với những điều được nói.
Ví dụ:
We had a lovely holiday. ~ Did you? ~ Yes, we went…
(Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ vui vẻ. ~ Vậy sao? ~ Phải, chúng tôi đã đi…
I’ve got a headache. ~ Have you, dear? I’ll get you an aspirin.
(Con bị đau đầu. ~ Vậy sao, con yêu? Mẹ sẽ đi lấy cho con mấy viên aspirin.)
John likes that girl next door. ~ Oh, does he?
(John thích cô gái nhà bên. ~ Ồ, vậy hả?)

Những câu hỏi phủ định để đáp lại câu khẳng định diễn tả sự đồng ý nhấn mạnh sự đồng tình.
Ví dụ:
It was a lovely concert. ~ Yes, wasn’t it? I did enjoy it.
(Đó là một buổi hòa nhạc hay. ~ Đúng vậy, phải không? Tớ rất thích nó.)
She’s put on a lot of weight. ~ Yes, hasn’t she?
(Cô ấy tăng cân nhiều quá. ~ Đúng vậy, phải không?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *