Câu cảm thán là lời nói được thốt lên đột ngột, khi muốn diễn tả cảm xúc, khen ngợi hoặc phê phán một điều gì đó.
Thường kết thúc bằng dấu chấm than (!). Trong Tiếng Anh có hai loại câu cảm thán: câu cảm thán với “What”, câu cảm thán với “How”

1. Câu cảm thán với “What”

1.1. Đối với danh từ số ít
Cấu trúc:
What + a/ an + adj + danh từ số ít
Ví dụ:
What a beautiful girl! (Một cô gái đẹp!)
What an interesting film! (Bộ phim hay quá!)

1.2. Đối với danh từ số nhiều
Cấu trúc:
What + adj + danh từ số nhiều/ không đếm được
Ví dụ:
What colorful hats! (Những đôi giày sặc sỡ!)
What cold water! (Nước lạnh quá!)

1.3. Đối với câu cảm thán có kèm câu kể
Cấu trúc:
What + a/ an + adj + noun + S + V
Ví dụ:
What a cute baby you have! (Bạn có em bé đáng yêu quá!)
What a luxurious car he drove! (Tôi đã lái 1 chiếc xe thật sang trọng!)

2. Câu cảm thán với “How”
Cấu trúc:
How + adjective/ adverb + S + V
Ví dụ:
How beautiful tree it is! (Cái cây đẹp quá!)
How loudly he speaks! (Anh ấy nói to quá!)
How strange his story was! (Câu chuyện của anh ấy lạ quá!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *