Câu cảm thán là câu diễn tả sự nhấn mạnh và cảm xúc. Chúng ta thường dùng ‘how‘ và ‘what‘ trong câu cảm thán.
1. How and what
Hãy so sánh các câu sau:
Câu hỏi: How warm is the water? (Nước ấm thế nào?)
Câu cảm thán: How warm the water is! (Nước thật là ấm!)
Câu cảm thán có nghĩa là nước rất ấm. Nó diễn tả cảm xúc của người nói về độ ấm của nước.

Sau ‘how‘ có thể là một tính từ hoặc một trạng từ.
How lucky you are! (Bạn thật may mắn.)
How quickly the time passed! (Thời gian trôi nhanh thật!)
How‘ có thể đi cùng động từ.
How we laughed! (Chúng ta đã cười như thế!)

Sau ‘what‘ có thể là một cụm danh từ với ‘a/an’ hoặc không có mạo từ.
What a journey we had! (Chúng ta đã có chuyến đi thật tuyệt!)
What idiots we’ve been! (Chúng ta thật ngốc!)
Cụm danh từ thường có tính từ đi kèm.
What a stupid mistake you made! (Anh đã gây ra lỗi quá ngớ ngẩn!)
What lovely flowers these are! (Những bông hoa này thật đáng yêu!)

Câu cảm thán cũng có thể chỉ là một cụm với ‘how‘ hoặc ‘what
How lucky! (Thật may mắn làm sao.)
What a journey! (Chuyến đi tuyệt làm sao.)
What lovely flowers! (Những bông hoa đáng yêu làm sao.)

2. Những câu cảm thán khác (Other exclamations)
Bất cứ cụm nào hoặc câu ngắn nào cũng có thể là một câu cảm thán.
Oh no! (Ôi không!)
Lovely! (Tuyệt!)
You idiot! (Bạn thật ngớ ngẩn!)
Stop! (Dừng lại!)
Look out! (Cẩn thận!)
Oh, my God! (Ôi trời ơi!)
Câu cảm thán thường được lên giọng hoặc xuống giọng nhiều hơn so với các loại câu khác. Và kết thúc câu thường dùng với dấu chấm than (!).

3. Câu cảm thán với dạng câu hỏi phủ định (Exclaimations with a negative question form)
Một vài câu cảm thán có dạnh thức của câu hỏi phủ định. Chúng ta sẽ lên giọng ở đầu câu rồi xuống giọng ở cuối câu.
Aren’t you lucky! (= How lucky you are!) (Bạn thật may mắn!)
Didn’t we laugh! (= How we laughed!) (Chúng ta đã cười như thế.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *