Phân biệt High và Tall

1. Tall và High được dùng thế nào? Tall chủ yếu được dùng để nói về chiều cao của người, cây cối, các tòa nhà, và một số vật khác có chiều cao lớn hơn chiều rộng của nó (như ống khói nhà máy hay cột điện cao thế). Ví dụ: How tall are you? (Bạn cao bao nhiêu?). KHÔNG DÙNG:How high are you? […]

Read More

Phân biệt How and What…like?

1. Những thay đổi – Chúng ta thường dùng how để hỏi về những sự việc thay đổi chẳng hạn như tâm trạng và sức khỏe của con người. – Chúng ta dùng What … like? để hỏi về những sự việc không thay đổi chẳng hạn như tính cách và dáng vẻ của ai đó. Hãy so sánh: – How’s Ron? ~ He’s very well. […]

Read More

Phân biệt Hear và Listen to

1. Hear: Hear là một từ thường diễn đạt sự việc mà chúng ta tình cờ nghe được. VD: Suddenly I heard a strange noise. (Đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh lạ.) (NOT: Suddenly I listened to a strange noise.) (KHÔNG DÙNG: Đột nhiên tôi lắng nghe thấy một âm thanh lạ.) Can you hear […]

Read More

Cách dùng Along

Giới từ along mang nghĩa là “dọc theo, xuyên suốt“, được dùng với các danh từ như road (con đường), river (sông), corridor (hành lang), line (hàng, dãy), …. hay các từ chỉ vật có hình dáng thon, dài. Ví dụ: I saw her running along the road. (Tôi thấy cô ấy đang chạy dọc […]

Read More

Phân biệt As, Because, Since và For

1. As và since As và since được dùng khi nêu lên lý do mà người nghe/người đọc đã biết đến từ trước, hoặc khi lý do đó không phải là ý quan trọng được nhấn mạnh trong câu. As/Since + mệnh đề (clause) thường đứng đầu câu. Ví dụ: As it’s raining again, we’ll […]

Read More

Cách dùng liên từ once

Once có thể được dùng như một liên từ có nghĩa sau khi (after), ngay khi (as soon as). Nó thường chỉ điều gì đó đã xong hoặc hoàn thiện và chủ yếu được dùng với thì hoàn thành. Ví dụ: Once you’ve passed your test, I’ll let you drive my car. (Sau khi con […]

Read More

Phân biệt End và Finish

1. Giống nhau Hai động từ này đều có nghĩa “hoàn thành, kết thúc” và thường có thể thay thế nhau. Ví dụ: What time does the concert end/finish? (Buổi hòa nhạc kết thúc lúc mấy giờ?) Term ends/finishes on June 23. (Học kỳ kết thúc vào ngày 23/6.) 2. Khi dùng với nghĩa “hoàn […]

Read More